دانلود رایگان


آیین دادرسی افتراقی در بزهکاری افراد زیر 18 سال - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان آیین دادرسی افتراقی در بزهکاری افراد زیر 18 سالچکیده:
لزوم واكنش اجتماعي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار زیر 18 سال اقتضاء مي كند كه در برخورد و فرآیند دادرسی نسبت به این قـشر از جامــعه به انجام اقداماتي همت گماشت كه آثار مثبتی نسبت به این اشخاص داشته باشد. بدین منظور، شرایط تشکیلاتی و تشریفاتی لازم در نظام دادرسی کیفری ویژه اشخاص زیر 18 سال، می بایست به گونه ای باشد که به آثار مثبتی در قبال این اشخاص منتهی شود. با بررسی مقررات دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان ملاحظه می شود که دادرسی اطفال زیر 18 سال دارای تمایزات مشخصی نسبت سایر اشخاص می باشد. اما این دادرسی و شرایط و آثار آن به گونه ای نیست که بتواند مستقلا به عنوان یک دادرسی افتراقی محسوب شود. هدف از اين تحقيق در مرحله اول يادآوري كردن شرایط لازم به منظور تعقیب، تحقیق و اجرای احکام نسبت به بزهکاران زیر 18 سال بوده و در مرحله بعد، می بایست به بررسی آثار اتخاذ دادرسی افتراقی ویژه این اشخاص اندیشید. به نظر می رسد، اتخاذ روند دادرسی افتراقی نسبت به اشخاص زیر 18 سال می تواند به اهداف عدالت کیفری از جمله تحقق عدالت ترمیمی منجر شود. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و اجرایی شدن آن در سال 1394، شاهد اعمال رویه نوینی در خصوص دادرسی کیفری اطفال بزهکار زیر 18 سال بوده ایم که در جهت حمایت از اطفال بزهکار و منطبق با اصول و قواعد دادرسی منصفانه می باشد. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، شرایط و آثار آیین دادرسی افتراقی اشخاص بزهکار زیر 18 سال محل بحث قرار خواهد گرفت و تاحد امکان به تمام جوانب مربوط به موضوع توجه می شود.فهرست مطالب:
عنوان
چکیده
مقدمه
بیان مساله
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
روش کار تحقیق
فصل اول : کلیات
1-1- کیفر اطفال و طرز رسیدگی به جرایم اطفال در جوامع گذشته
1-1-2- مفهوم طفل و سیر تاریخی این مفهوم
1-1-3- حد بلوغ
1-1-4- حد رشد کودک در خانواده
1-1-5- تمیز و عدم تمیز در اطفال
1-1-6- سابقه قانونگذاری در ایران در مورد جرائم اطفال
1-1-7- ظهور عدالت ترمیمی
فصل دوم : تشکیلات و پاره ای از تشریفات رسیدگی به جرائم اشخاص زیذ 18 سال
2-1- مراجع رسیدگی کننده به جرائم افراد زیر هجده سال
2-1-1- دادسرا
2-1-2-دادگاه اطفال
2-1-2-1- ساختار دادگاه اطفال
2-1-2-2- نحوه انتخاب قاضی دادگاه اطفال
2-1-2-3- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال
2-1-2-4- وظایف و اختیارات مشاوران و مددکاران دادگاه اطفال
2-2- پاسخ های جایگزین حبس برای بزهکاران زیر 18 سال
2-2-1- بایگانی کردن پرونده
2-2-2- میانجی گری کیفری
2-3- پاسخ های جایگزین حبس در مرحله دادرسی
2-3-1- تعویض صدور حکم
2-3-2- سپردن طفل به اشخاص واجد صلاحیت
فصل سوم : شرایط اعمال دادرسی افتراقی در خصوص اشخاص زیر 18 سال
3-1- تدارک دادرسی عادلانه ناظر بر اشخاص زیر 18 سال
3-2- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع
3-3- تاسیس نهاد های خاص در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
3-3-1- نهاد های قضایی
3-3-2- دادسرای تخصصی
3-3-3- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان
3-3-4- دادگاه تجدید نظر تخصصی
3-3-5- نهادهای غیر قضایی
3-3-6- مددکاری اجتماعی
3-3-7- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
3-4- دادرسی افتراقی بزهکاری اطفال و نوجوانان
3-4-1- قضا زدایی با گرایش عدالت ترمیمی
3-4-2- رسیدگی مصلحت گرا (افتراقی
3-5- رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال در مرحله دادسرا و دادگاه
3-5-1- رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال در دادسرا
3-5-1-1- کشف جرم
3-5-1-2- تعقیب افراد زیر 18 سال
3-5-1-3- تحقیقات مقدماتی
3-5-1-4- تحقیقات تحت نظر دادیار
3-5-1-5- احضار و جلب طفل بزهکار
3-5-1-6- تامین کیفری
3-5-2- رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال در مرحله دادگاه صالح و اصول حاکم بر آن
3-5-2-1- دادگاه کیفری یک
3-5-2-2- دادگاه کیفری دو
3-5-2-3- غیر علنی بودن جریان دادرسی
3-5-2-4- ضرورت حضور والدین
3-5-2-5- حق دفاع و تعیین وکیل تسخیری
3-5-2-6- رسیدگی غیابی
3-5-2-7- رسیدگی به جرائم اطفال در صورت شرکت یا معاونت با اشخاص دیگر
3-6- آرای دادگاه اطفال و طرق اعتراض به آن
3-6-1- آرای دادگاه صادر کننده حکم بدوی
3-6-2- تجدید نظر خواهی و مرجع رسیدگی به اعتراض
3-6-3- دیوان عالی کشور
فصل چهارم : آثار اعمال دادرسی افتراقی در خصوص اشخاص زیر 18 سال
4-1- تشکیل پرونده شخصیت بزهکار
4-1-1- مراحل تشکیل پرونده شخصیت بزهکار
4-1-2- تحقیق و پژوهش اجتماعی
4-1-3- آزمایشهای پزشکی
4-1-4- آزمایش های روانپزشکی
4-1-5- آزمایش روانشناسی و راهنمای حرفه ای
4-1-6- آزمایشهای مختلف دیگر
4-2-شناسایی شخصیت طفل بزهکار و اقسام شناسایی و نقش آنها در پیشگیری
4-2-1- شناسایی شخصیت طفل در محیط آزاد
4-2-2- شناسایی شخصیت طفل در محیط بسته
4-3- تصمیمات دادگاه اطفال و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری
4-3-1- سپردن طفل به والدین یا سر پرست قانونی او
4-3-2- نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال
4-3-3- سپردن طفل به خانواده های مورد اعتماد
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
منابع
بزهکاری افراد زیر 18 سال


بزهکاری


بزهکاری نوجوانان


بزهکاری اطفال


تحقیق در مورد بزهکاری نوجوانان


تحقیق درباره بزهکاری نوجوانان


مقاله در مورد بزهکاری نوجوانان


مقاله درباره بزهکاری نوجوانان


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


دانلود مقاله بزهکاری

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مباحث آیین دادرسی کیفری :: سایت حقوقی هادی کاویان مهر

وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴ / ۰۴ / ۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه ...

بزهکاری اطفال و نوجوانان دادرسی افتراقی، کیفرهای افتراقی ...

بزهکاری اطفال و نوجوانان دادرسی افتراقی، کیفرهای افتراقی. حوادث. آدمی در ادوار مختلف زندگی، از خردسالی گرفته تا کهنسالی، همواره در معرض ارتکاب انحراف و جرم قرار دارد و خطر رفتارهای غیراخلاقی و غیراجتماعی آنها را تهدید ...

مبانی و پیشینه نظری بزه، بزهکار، بزهکاری

بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری - فروشگاه ... شده مشابه ol199 -پایان نامه بررسی علل بزهکاری در نوجوانان پسر زیر 18 سال در ... بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با ...

بررسی رویکرد افتراقی به دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی ...

مقررات دادرسی افتراقی اطفال در فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هم با تاسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.با 6 این حال به صرف ...

علل بزهکاری نوجوانان

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند.

پایان‌نامه: بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال ...

پیش بینی نهادهای خاص دادرسی از جمله تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان و آیین دادرسی افتراقی از قبیل تسری برخی امتیازات ارفاقی دادرسی اطفال به افراد بالغ زیر 18 سال، پیش بینی تأمین کیفری خاص از جمله شیوه های تضمین حقوق متهم ...

آشنایی با مقررات حاکم بر رسیدگی بزهکاری اطفال - تابناک ...

اما در مورد جرایم افراد بالغ زیر 18 سال رأی وحدت شمارۀ 678 مورخ 4/3/1385 بیان می‌کند: «اگر شخص بالغ زیر 18 سال جرمی را که به لحاظ مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مرتکب شود به جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.»

مقاله دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید ...

حیدری, زهره؛ نجمه شهرانی؛ زهرا فرهادی و بهزاد قهرمانی، ۱۳۹۴، دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون جدید آئین دادرسی کیفری، همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد، مراغه، انجمن حقوق ...

معرفی معتادان زیر ۱۸ سال جهت ترک اعتیاد به کمپ‌های خاص ...

سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان از معرفی معتادان زیر ۱۸ سال به کمپ ویژه نوجوانان خبر داد و گفت: دیگر هیچ فرد زیر ۱۸ سالی به کمپ های ترک اعتیاد بزرگسالان اعزام نخواهد شد.

قصاص افراد زیر 18 سال - موسسه حقوقی سفیر صلح

قصاص افراد زیر 18 سال قصاص کودکان زیر 18 سال در حقوق ایران پذیرفته شده است، قانونگذار در ماده 49 ... آیین دادرسی; ... از متعهد به پرداخت نفقه شرایط و موارد قصاص نفس نقش دوستان ناباب در بزهکاری افراد.

جداسازی کودکان و نوجوانان معارض قانون با مجرمین بزرگسال و ...

در همین راستا هم در کشور ما در سال ۱۳۴۷ در منطقه شهرزیبا ابنیه کانون اصلاح و تربیت ساخته شد. این کانون به منظور نگهداری از کودکان زیر ۱۸ سال معارض با قانون تاسیس شده است.

معرفی معتادان زیر ۱۸ سال جهت ترک اعتیاد به کمپ های خاص ...

سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان از معرفی معتادان زیر ۱۸ سال به کمپ ویژه نوجوانان خبر داد و گفت: دیگر هیچ فرد زیر ۱۸ سالی به کمپ های ترک اعتیاد بزرگسالان اعزام نخواهد شد.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)

قانون آیین دادرسی کیفری ... در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا ... ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور ...

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ...

در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاست­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید.

آیین دادرسی اطفال - maghalefile.rozblog.com

آیین دادرسی اطفال دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 91 جرم شناسی از یونان آغاز شد اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از ...

مقاله دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید ...

حیدری, زهره؛ نجمه شهرانی؛ زهرا فرهادی و بهزاد قهرمانی، ۱۳۹۴، دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون جدید آئین دادرسی کیفری، همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد، مراغه، انجمن حقوق ...

پاورپوینت جامع با موضوع گریس و انواع آن


پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان یک طبقه


مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008


آموزش ساخت ماکت سه بعدی ماهی بادکنکی (PorcupineFish)


شیپ فایل شهرستان های استان گلستان


تحقیق تاثیر ERP در SCM


پلان معماري اتوكد طرح 51


قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان گلستان


مدیریت فرآیند توسعه محصول جدید