دانلود رایگان


استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در ریشۀ گیاه Ferula persica به همراه سنتز و شناسایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در ریشۀ گیاه Ferula persica به همراه سنتز و شناساییمقدمه:
با توجه به این که گیاهان از گذشته­های دور در درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می­گرفتند و با گذشت چند دهه از مصرف داروهای شیمیایی امروزه با عوارض ناخواسته­ای از این داروها رو به رو هستیم توجه دانشمندان پزشکی به استفاده از طبیعت در درمان بیماری­ها معطوف گشته است امروزه در اکثر کشورها گیاهان به عنوان منبع منحصر به فردی در تهیه داروها محسوب می­شوند و داروهای به دست آمده از این منبع خدادادی همواره تأمین‏کننده سلامت انسان هاست با توجه به موارد ذکر شده ما نیز بر آن شدیم تا قدمی در راه شناخت نعمت­های خداوند در سلامت بشری برداریم تا شاید بدین‏گونه بتوانیم قطره­ای از این دریای بی­کران الهی را بشناسیم و خدمتی به سلامت جامعه بشری عرضه کنیم. در این مطالعه گیاه Ferval persica var. latisecta از خانواده چتریان انتخاب شد و مورد بررسی فیتوشیمیایی قرار گرفت.فهرست مطالب:
بخش اول
خلاصه
مقدمه
فصل اول: بیان مسأله، اهداف پژوهش
1-1. بیان مسأله
1-2. اهداف
1-3. تاریخچه کومارین
1-3-1. سنتز طبیعی و مصنوعی کومارین ها
1-3-2. ویژگی های فیزیکوشیمیایی کومارین ها
1-3-3. پراکندگی کومارین ها در طبیعت
1-3-4. موارد استعمال درمانی کومارین ها از گذشته تا به امروز
1-3-5. طبقه بندی کومارین ها
1-3-6. بیوسنتز کومارین ها
1-4. روش های استخراج کومارین
1-4-1. روش های کلاسیکال
1-4-2. روش های دیگر استخراج
1-4-3. روش های مدرن در استخراج
فصل دوم:گیاه شناسی
2-1.اختصاصات گیاه شناسی
2-2.تعداد گونه های جنس Ferula
2-3.پراکنش دو واریته ی Ferula persica Willd. در ایران
2-4. شکل شناسی یا ریخت شناسی گیاه
2-4-1. تيره چتريان( Apiaceae ) Umbelliferae ‎
2-4-2. مشخصات تیره ی چتریان
فصل سوم: پیشینه پژوهش
3-1. تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی
3-2. ترکیبات طبيعي استخراج شده واثرات دارویي گياهFerula ازخانوادۀ چتريان
فصل چهارم: مواد و روش ها
چربي گيري با دكانتور
فصل پنجم:نتایج
فهرست منابع
بخش دوم
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
1-1. نانو فناوری
1-2. اهمیت مقیاس نانو
1-3. قابلیت فناوری نانو در زمینه پزشکی
1-3- 1. سیستم‏های رهایش دارو
1-3-2. اعضا قابل کاشت در بدن
1-3-3. پوشش‌هاي ضدميكروبي
1-3-4. تشخيص بيماري
1- 4. تعریف نانومواد
1-5. بررسی خواص نانو مواد صفر بعدی
1-6. روش‏های سنتز نانو مواد صفر بعدی
1-7. ترکیبات لایه ای
1 – 7 – 1. تاریخچه
1-7-2. ترکیب و ساختار هیدروکسید های دوتایی لایه‏ای
1-7-3. ویژگی ترکیبات لایه دو گانه هیدروکسیدی
1-7-4. خصوصیات LDH ها
1-7-5. قابلیت تبادل آنیونی بین لایه‏ها و محیط اطراف
1-7-6. روش¬های تهیه LDH
1-8. ساختار لایه‏های هیدروکسیدی روی (LZH)
1-8-1. شباهت LDH ها با LHSها
1-8-2. شیمی جایگیری آنیون ها درLZH ها
1-8-3. فاصله پایه ای برای LZH ها
1-8-4. فضای بین لایه ای LZH ها
1-8-5. عوامل موثر بر خواص LZH
1-8-6. روشهای تهیه LZH
1-8-6-1. رسوبگذاری در شرایط قلیایی
1-8-7-1. کاربرد LZH ها
1-8-8-1. کاربرد LZH درمراقبت های پوستی
1- 8- 9- 1. کاربرد LZH ها در دارو رسانی از طریق پوست
1-9. پارا آمینو بنزوئیک اسید ( (Para-aminobenzoeic acid
1-9- 1. مکانیزم اثر
1-9- 2. اثرات و خواص پارا آمینو بنزوئیک اسید در بدن
1-10. Indole-3-acetic acid ایندول-3-استیک اسید
1-10- 1. ویژگی ایندول ها
1-10- 2. منابع عمده ایندول ها
فصل دوم: قسمت تجربی
2-1. مواد و دستگاه‏های شناسایی و اندازه گیری
2-2. روش تهیه لایه هیدروکسیدی روی (LZH
2-3. تهیه لایه‏های هیدروکسیدی روی با پارا آمینو بنزوئیک اسید
2-4. تهیه لایه‏های هیدروکسیدی روی با ایندول-3- استیک اسید
2- 5. بررسی رهایش پارا-آمینو بنزوئیک اسید و ایندول-3-استیک اسید از لایه هیدروکسیدی روی
فصل سوم: تجزیه و تحلیل
3-1. نتایج و بحث
3-2. بررسی ساختار لایه هیدروکسیدی روی به روش XRD
3-3. بررسی الگوی پراش اشعه ی X مربوط به پارا-آمینو بنزوئیک اسید و ایندول-3- استیک اسید
3-4. بررسی الگوی پراش اشعه یX مربوط به پارا-آمینوبنزوئیک اسید – لایه هیدروکسیدی روی و ایندول-3-استیک اسید-لایه هیدروکسیدی روی
3-5. پیشنهاد مدل ساختاری برای نانو هیبرید
3-6. بررسی طیف FT-IR
3-6-1. بررسی طیف FT-IR لایه‏های هیدروکسیدی روی
3-6-2. بررسی طیف FT-IR 4- پارا آمینو بنزوئیک اسید خالص
3-6-3. بررسی طیف IR- FT لایه‏های هیدروکسیدی روی با - 4پارا آمینو بنزوئیک اسید
3-6-4. بررسی طیف FT-IR ایندول -3-استیک اسید خالص
3-6-5. بررسی طیف IR- FT لایه های هیدروکسیدی روی با ایندول -3- استیک اسید
3-7. بررسی مورفولوژی نمونه ها
3-7-1. بررسی پایداری حرارتی LZH
3-7-2. بررسی پایداری حرارتی پارا- آمینو بنزوئیک اسید
3-7-3. بررسی پایداری حرارتی پارا-آمینو بنزوئیک اسید-لایه هیدروکسیدی روی
3-7-4. بررسی طیف TGA ایندول -3- استیک اسید خالص
3-9. آنالیز سطح
3-9-1. آنالیز سطح LZH
3-9-2. آنالیز سطح پارا-آمینوبنزوئیک اسید-لایه هیدروکسیدی روی
3-9-3. آنالیز سطح ایندول-3-استیک اسید-لایه هیدروکسیدی روی
3-10. بررسی رهایش
3-10-1. رهایش پارا-آمینو بنزوئیک اسید از لایه هیدروکسیدی روی
3- 10- 2. رهایش پارا-آمینو بنزوئیک اسید در محیط با 7.4 و 5.0 = pH
3-10-3. رهایش ایندول-3- استیک اسید از لایه هیدروکسیدی روی
3-10-4. رهایش ایندول-3- استیک اسید در محیط با 7.4 و 5.0 = pH
منابعتحقیق رشته شیمی


تحقیق رشته زیست شناسی


تحقیق در مورد سنتز ریشه گیاه


تاریخچه کومارین


کومارین


تحقیق در مورد خالص سازی ریشه گیاه


زیست شناسی


شیمی


دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود تحقیق سنتز ریشه گیاه


دانلود مقاله سنتز ریشه گیاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی

عنوان مقاله. تاثیر پودر میوه پنیرباد و یتامین C بر روی برخی فراسنجه­های بیوشیمیایی خون و میزان تیتر

گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

شناسایی، غربالگری مقاومت آنتی بیوتیکی، تشکیل بیوفیلم و ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم در سویه های K. pneumoniae جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری و زخم در بیمارستان بغداد و بررسی روش های مبتنی بر نانوتکنولوژی و مواد ...

استخراج، شناسایی و بررسی ترکیبات موثره موجود در گل رز ...

پس از شناسایی مواد شیمیایی اصلی گیاه، به منظور بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات آلی در شکرتیغال(مان)، حلال و روش های استخراج (ماسراسیون، سوکسله و پرکولاسیون) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

congress.ibs.org.ir

بررسی بیان ژن‌های AP1 و LFY در برگ و غنچه گل گیاه خردل سیاه (.Brassica nigra L) آقای فرزاد گنجعلیخانی حاکمی A-10-681-2 بررسی بیان ژن دهیدرین در شرایط تنش خشکی در گیاه گلرنگ و تاثیر متانول پاشی در کاهش آثار تنش

گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

شناسایی، غربالگری مقاومت آنتی بیوتیکی، تشکیل بیوفیلم و ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم در سویه های K. pneumoniae جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری و زخم در بیمارستان بغداد و بررسی روش های مبتنی بر نانوتکنولوژی و مواد ...

ResearchGate

عموماً اين مواد در حالت طبيعي به طور خالص يافت نمي شوند و به حالت تركيب با عناصر ديگري همراهند كه بصورت مكمل ...

گیاهان دارویی - مطالب مرداد 1387

در این تحقیق 17 گروه مورد آزمایش وجود داشت که هر یک شامل 10 عدد جوجه می شد. 15 گروه از این 17 گروه با عصاره این 15 گیاه درمان شدند یک گروه نیز به عنوان شاهد اول عفونت ایمریا و گروه دیگر نیز به عنوان شاهد دوم بدون هیچ گونه عفونت ...

گیاهان دارویی - مطالب مرداد 1387

در این تحقیق 17 گروه مورد آزمایش وجود داشت که هر یک شامل 10 عدد جوجه می شد. 15 گروه از این 17 گروه با عصاره این 15 گیاه درمان شدند یک گروه نیز به عنوان شاهد اول عفونت ایمریا و گروه دیگر نیز به عنوان شاهد دوم بدون هیچ گونه عفونت ...

گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

شناسایی، غربالگری مقاومت آنتی بیوتیکی، تشکیل بیوفیلم و ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم در سویه های K. pneumoniae جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری و زخم در بیمارستان بغداد و بررسی روش های مبتنی بر نانوتکنولوژی و مواد ...

استخراج جداسازی و شناسایی ترکیبات گیاه چوبک

استخراج و جداسازی ترکیبات غیرفرار و متابولیت های ثانویه برای تاثیر بر روی بیماری سراطان و همچنین عوامل ضدباکتریایی و ضد قارچی.متابولیت های ثانویه گیاهی، ترکیباتی آلی هستند که مستقیما در رشد، نمو یا تولید مثل گیاه دخیل ...

تأثیر روش استخراج بر ترکیبات فنولی زیست‌فعال موجود در بافت ...

در این پژوهش تأثیر استخراج با دو روش سوکسله و غوطه‌وری بر میزان و نوع ترکیبات فنولی زیست‌فعال گره چوب سرو سیمین بررسی شد. ترکیبات چربی‌دوست و آب‌دوست با استفاده از سوکسله و براساس استانداردT280 pm-99 به‌ترتیب با استفاده ...

استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار پلی ساکارید غالب جداشده ...

پلی­ساکارید محلول در آب جدیدی با وزن مولکولی 2/35 کیلودالتون و درجة چرخش نوری °5/178+ توسط آب داغ c°80 از ریشه­های گیاه چوبک کرک غده­ای استخراج شد. خالص­سازی پلی­ساکارید با استفاده از ستون­های کروماتوگرافی دی­اتیل­آمینو ...

congress.ibs.org.ir

بررسی ترکیبات فلاونوئیدی Scutellaria multicaulis، Sc. nepetifolia، Sc. patonii و Sc. condensata در ناحیه زاگرس، ایران A-10-806-2 بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و شوری بر واکنش های نوری فتوسنتز در توت فرنگی با استفاده از تست JIP

ResearchGate

عموماً اين مواد در حالت طبيعي به طور خالص يافت نمي شوند و به حالت تركيب با عناصر ديگري همراهند كه بصورت مكمل ...

استخراج، شناسایی و بررسی ترکیبات موثره موجود در گل رز ...

پس از شناسایی مواد شیمیایی اصلی گیاه، به منظور بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات آلی در شکرتیغال(مان)، حلال و روش های استخراج (ماسراسیون، سوکسله و پرکولاسیون) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تأثیر روش استخراج بر ترکیبات فنولی زیست‌فعال موجود در بافت ...

در این پژوهش تأثیر استخراج با دو روش سوکسله و غوطه‌وری بر میزان و نوع ترکیبات فنولی زیست‌فعال گره چوب سرو سیمین بررسی شد. ترکیبات چربی‌دوست و آب‌دوست با استفاده از سوکسله و براساس استانداردT280 pm-99 به‌ترتیب با استفاده ...

استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک ...

در این تحقیق از پوست تازۀ سه رقم انار معروف ایرانی توسط چهار حلال متفاوت به روش سوکسله عصاره‏گیری شد. عصاره‏ها برای تشخیص کمّی و کیفی دو نوع تانیک‌اسید و هفت نوع فیتو‏استروژن به دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی ...

گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

شناسایی، غربالگری مقاومت آنتی بیوتیکی، تشکیل بیوفیلم و ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم در سویه های K. pneumoniae جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری و زخم در بیمارستان بغداد و بررسی روش های مبتنی بر نانوتکنولوژی و مواد ...

فایل های دسته بندی شیمی

پروژه های دانشگاهی رشته شیمی. 30005911001000. info@fiload.ir. علوم انسانی

www.civilica.com

ردیف عنوان گزارش سازمان تهیه کننده استان موضوع علمی تاریخ تهیه; ۱: شناسایی منشا رسوبات دریاچه سدها

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی | تغذیه سالم

14) ارزانی حکیم محمد اکبر طب اکبری جلد اول مبحث هیضه صفحه 608 که هیضه را حرکت مواد فاسده که به قی و اسهال مندفع می شوند و در منبع دیگر میزان الطب ارزانی (همان مؤلف)هیضه را دفع مواد هضم ناشده و فاسده ...

نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان رضوی


وکتور وان یکاد در ارتکم (ArtCAM)


طراحي ايستگاه اتوبوس


تحقیق ساخت خانه با سازه چوبی


نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)


تحقيق موانع صادرات مركبات


بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران


پاورپوینت تاثیر عدالت سازمانی بر تعلق شغلی کارکنان


تحقیق چهره زن در طنز سنتی


سئوالات و جواب درس مدیریت سرمایه