دانلود رایگان


بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كا

عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات 2
1-1 مقدمه 3
2-1 بيان مساله 8
3-1 انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق 9
4-1 اهداف تحقيق 10
5-1 اهميت موضوع تحقيق 10
6-1 سوالات اصلي تحقيق 11
7-1 فرضيه‌هاي تحقيق 11
8-1 نوآوري تحقيق 11
9-1 تعاريف عملياتي 12

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 14
قسمت اول: مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده و انواع سيستم‌هاي حسابداري 15
1-2 حسابداري بهاي تمام شده 15
2-2 اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن 15
3-2 نقش اطلاعات حسابداري در تصميم‌گيري 16
4-2 بخششهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده 17
5-2 عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده 18
6-2 ماهيت حسابداري بهاي تمام شده 20
7-2 عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده 22
8-2 سيستمهاي هزينه‌يابي 23
9-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي 23
10-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سفارش كار 27
11-2 سيستمهاي هزينه‌يابي مرحله‌اي 28
12-2 هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي 33
13-2 هزينه‌يابي بر مبناي هدف 49
قسمت دوم: هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC و انواع سيستم‌هاي هزينه يابي برمبناي فعاليت55
14-2 مقدمه 55
15-2 نقش و اهميت هزينه سربار در توليد 57
16-2 حسابداري مديريت 57
17-2 رويكردهاي حسابداري مديريت 58
18-2 هدفهاي حسابداري مديريت 58
19-2 تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي 60
20-2 روابط بين حسابداري مالي، سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت 61
21-2 طبقه‌بندي هزينه‌ها 62
22-2 هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 63
23-2 كاربرد استفاده از سيستم ABC 78
24-2 مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC 81
25-2 سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي 82
26-2 مديريت بر مبناي فعاليت 83
27-2 نسل‌هاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت 89
28-2 هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت بر مبناي زمان 94
29-2 قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت
30-2 بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت
قسمت سوم: ويژگي‌هاي صنايع آلومينيوم و كاربرد هزينه‌يابي برمبناي فعاليت 97
29-2 مشخصات قلمرو تحقيق 97
30-2 شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي 103
31-2 فرآيند توليد در شركت 104
32-2 مراحل توليد 105
33-2 پروسه توليد 106
34-2 روش محاسبه بهاي تمام شده 109
35-2 بهاي تمام شده محصولات در سال 1383 115
36-2 طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت 117
37-2 مقايسه پياده‌سازي و نصب 118
38-2 تعيين فعاليتها 121
39-2 تعيين محركهاي فعاليت 121
40-2 تخصيص هزينه‌ها 123
41-2 مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC 124
42-2 مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC 124
قسمت چهارم: تحقيقات انجام شده 125
43-2 پيشينه تحقيق 125

فصل سوم: متدولوژي تحقيق 133
1-3 مقدمه 134
2-3 روش تحقيق 134
3-3 ابزار تحقيق 135
4-3 فرضيه‌هاي تحقيق 135
5-3 قلمرو تحقيق 135
6-3 داده‌هاي تحقيق 136
7-3 متغيرهاي تحقيق 137
8-3 روش جمع‌آوري داده‌ها 136
9-3 روش تحليل داده‌ها 136


فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 138
1-4 مقدمه 139
2-4 آزمون فرضيه‌ها 139
3-4 فرضيه اصلي اول 139
4-4 فرضيه اصلي دوم 142

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 145
1-5 نتيجه‌گيري و پيشنهادات 146
2-5 نتيجه‌گيري كلي 146
3-5 پيشنهادات حاصل از تحقيق 147
4-5 ساير پيشنهادات 148
5-5 پيشنهاد براي تحقيقات آينده 148
6-5 محدوديتهاي تحقيق 147

پيوست 149
منابع و مأخذ 150
چكيدة انگليسي 153

سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است.بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم


پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم


تحقیق امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC ...

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) · پاورپوینت تاسيسات الكتريكي و پروژه ۲۲ ...

گروه ترجمه تخصصی البرز

پروژه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان :بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) را در این بخش دانلود کنید.

بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت در ...

بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم پایان نامه ارشد رشته حسابداری تعداد صفحات : 145 فرمت : word بدون غلط املایی رفرنس دهی و پاورقی استاندارد

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

438223.mank1.party/ ذخیره شده ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مقاله بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك).

خرید و دانلود مقاله ترجمه شده درباره

پروژه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان :بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) را در این بخش دانلود کنید.

موضوع - pajooheh.ir

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) بيان مساله:

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC ...

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و ...

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC ...

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراك) دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 220 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 162 ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC),هزينه‌يابي ,صنايع آلومينيوم ,بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

پایان,نامه بررسی,امکان,بکارگیری,سیستم,هزینه‌یابی,برمبنای,فعالیت,(abc),صنایع,آلومینیوم ...

موضوع - pajooheh.ir

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) بيان مساله:

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC ...

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

438223.mank1.party/ ذخیره شده ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مقاله بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك).

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC ...

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك)

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC ...

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراك) دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 220 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 162 ...

پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري ...

پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع ...

مهندسی مکانیک و نقشه کشی صنعتی

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كا; قالب کشش طراحی شده در سالیدورک و کتیا; تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا -طرح 10

پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري ...

پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم پایان نامه رایگان رشته حسابداری - بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع ...

خرید و دانلود مقاله ترجمه شده درباره

پروژه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان :بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) را در این بخش دانلود کنید.

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC ...

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (abc) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC),هزينه‌يابي ,صنايع آلومينيوم ,بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم ...

نقشه منحنی های هم تبخیر استان زنجان


پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماکو


پکیج مدلسازی و تحلیل پره توربین در نرم افزار انسیس


شیپ فایل محدوده سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد


تحقيق اصول پایه در طراحی بسته بندی


پرسشنامه تمایل به ترک خدمت


تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی


پرسشنامه تمایل به ترک خدمت


بررسی و معرفی انواع چرخ دنده ها و روش های ساخت