دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجانمبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان
راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان
هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی زا ایفا می­كند.اصولاً، هیجان را می توان واكنش­های زیست­شناختی به موقعیت هایی دانست كه آن را یك فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابی می­كنیم و این واكنش­های زیستی با پاسخی كه به آن رویدادهای محیطی می­دهیم، همراه می­شوند (گرانفسکی و همکاران، 2001).
هر چند هیجان­ها مبنای زیستی دارند، اما افراد قادرند بر شیوه­هایی كه این هیجان­ها را ابراز می­كنند، اثر بگذارند. این توانایی كه نظم­جویی هیجان نامیده می­شود، فرآیندهای درونی و بیرونی­­ای است كه مسئولیت كنترل، ارزیابی و تغییر واكنش­های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد (تامپسون، 1994، به نقل از مشهدی، میردورقی و حسنی، 1390).
بنابراین نظم­جویی هیجان، یك اصل اساسی در شروع، ارزیابی و سازماندهی رفتار سازگارانه و هم­چنین جلوگیری از هیجان­های منفی و رفتارهای ناسازگارانه محسوب می­شود (گرانفسکی و همکاران، 2001).
سازه یك مفهوم پیچیده است كه طیف گسترده­ای از فرآیندهای زیستی، اجتماعی، رفتاری و هم­چنین فرآیندهایشناختی هشیار و ناهشیار را در بر می­گیرد (گرانفسکی و همکاران، 2001).
به عبارت ديگر، واژه­ی نظم­جويي هيجان مشتمل بر راهبردهايي است كه باعث كاهش، حفظ و يا افزايش يك هيجان مي­شوند و به فرآيندهايي اشاره دارد كه بر هيجان­هاي كنوني فرد و چگونگي تجربه و ابراز آنها اثر مي­گذارد (جرمن، وان- در- لیندن، داکرمونت و زرماتن[1]، 2006).
بنابراين مي­توان گفت، نظم­دهي هيجان عاملي كليدي و تعيين كننده در بهزيستي رواني و كاركرد اثربخش است (گرانفسکی و همکاران، 2001). كه در سازگاري با رويدادهاي تنيدگي­زاي زندگي نقش اساسي ايفا مي­كند (نولن- هاکسما و همکاران، 2008).

منابع فارسی
احمدی، وحید (1390). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
امین­آبادی، زهرا، دهقانی، محسن و خداپناهی، محمد کریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتباريابي پرسشنامه تنظيم هيجان شناختي. مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4، 371- 365.
انجمن روانپزشکی آمریکا ( 2000 ). نسخه تجدید نظر شده­ی چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماري اختلالات روانی. ترجمه­ی محمد رضا نیکخو و آوادیسیانس (1384)، تهران، انتشارات سخن.
بساک نژاد، سودابه و غفاری، مجید (1386). رابطه ی بین ترس از بدریختی بدنی و اختلالات روان شناختی در دانشجویان. مجله­ی علوم رفتاری، دوره 1، شماره2، 187- 179.
بهزادی پور، ساره، پاکدامن، شهلا و بشارت، محمد علی (1389). رابطه­ی بین سبک­های دلبستگی و نگرانی­های مربوط به وزن در دختران نوجوان. مجله علوم رفتاری. دوره 4، شماره 1، 76- 69.
پرویزي فرد، علی­اکبر، شاکري، جلال، صادقی، خیرالله، عامري، محمد رضا و پروین­نژاد، جعفر (1385). شیوع اختلالات روان- پزشکی در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 81- 1380. فصلنامه­ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 10، شماره 2، 129- 120.
دادستان، پریرخ (1385). روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی (جلد دوم). تهران: انتشارات سمت.
زیمباردو، فیلیپ ج. و گریک، ریچارد جی. (1996). روان شناسی و زندگی. ترجمه مرضیه امینی و پرستو فیانگل (1380). شیراز: انتشارات نوید.
سادوك، بنیامین و سادوك، ویرجینیا (1385). خلاصه روانپزشکی. (جلد دوم). ترجمه­ی پورافکاري. تهران: انتشارات شهراب.
......
...
.
منابع انگلیسی
Ainsworth, M., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Association.
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.
Alipoor, S., Moazami-Goodarzi, A., Zarra-Nezjad, M. ,& Zaheri, L. (2009). Analysis of the relationship between eating attitudes and body shape in female student. Journal of Applied Sciences, 9, (10), 1994-1997.
Armstrong, J., & Roth, D. (1989). Attachment and separation d.ifficulties in eating disorders: A preliminary investigation. Journal of Eating Disorder, 8(2), 141-55.
Balzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (2010). An Italian Adaptation of the Emotion Regulation Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 26(1), 61–67.
Birbeck, D. (2003). Drummond Body image and the per-pubescent child. Journal of educational enquiry, 4(1), 117-127.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Loss, separation and depression. New York, Basic books, Vol 3.
Brackett, M. A., & Salovey, P. (2004). Measuring emotional intelligence as a mental ability with the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test. In G. Geher (Ed.), Measurement of emotional intelligence (pp. 179−194). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
Brady, K. T., & Sinha, R. (2005). Co-occurring mental and substance use disorders: The neurobiological effects of chronic stress. American Journal of Psychiatry, 162, 1483−1493.
Brown, L. S., & Wright, J. (2001). Attachment theory in adolescence and its relevance to development psychopathology clinical psychology and psychotherapy. Clinical Psychology, 8(1), 15-32.
Brownell, K. (1991). Dieting and search for the perfect body: Where physiology and culture collide. Behavior Therapy, 22, 1-12.
Bydlowski, S., Corcos, M., Jeammet, P., Paterniti, S., Berthoz, S., & Laurier, C. (2005). Emotion-processing deficits in eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 37, 321-329.
Cachelin, F. M.(2001). Ethnic differences in body size preferences: Myth or reality?. Nutrition, 17, 353-356.مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیجان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان


پیشینه تحقیق راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان


هیجان


پیشینه تحقیق هیجان


مبانی نظری هیجان


تعریف هیجان


تاریخچه هیجان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت شغلی و ... مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های ... - پایان نامه ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان](http://datajoo.com/humanities ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت شغلی و ... مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های ... - پایان نامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,اختلال,تنظیم,هیجانی,,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت شغلی و ... مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های ... - پایان نامه ...

مبانی نظری و پیشینه ویژگی های جمعیت شناختی

مبانی,نظری و,پیشینهیژگی,جمعیت,شناختی,,مبانی نظری و پیشینه ویژگی های جمعیت شناختی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

نمونه پیشینه تحقیق و مبانی نظری :: نمونه پیشینه تحقیق

۱۱ مطلب با موضوع «نمونه پیشینه تحقیق و مبانی نظری» ثبت شده است - پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان . دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد. تعداد صفحات :24. فرمت: docx. راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان. دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد. تعداد صفحات :24. فرمت: docx. راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان | دانلود کاملترین ...

بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه هیجان، فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان در 38 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. 💠 نوع فایل : Doc 💠تعداد صفحات : 38 💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت شغلی و ... مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های ... - پایان نامه ...

نمونه پیشینه تحقیق و مبانی نظری :: نمونه پیشینه تحقیق

۱۱ مطلب با موضوع «نمونه پیشینه تحقیق و مبانی نظری» ثبت شده است - پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی ...

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری


تحقیق سی‌ و سه‌ پل


نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)


طراحي سردر ورودي


پاورپوینت فرایندهای مختلف نورد


پاورپوینت درباره مناطق گردشگری استان لرستان


تفاوت برنامه ریزی درسی و آموزشی


نقشه ی زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان


پاورپوینت آلیاژهای کبالت - کرم


تحقیق آشنایی با برخی از آداب و رسوم کردهای ایران