دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکرمبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر
پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی
بخشی از متن :
تحلیل رفتار متقابل
تاریخچه تحول فکر برن
خود کسب کرده بود برگرداند. بنابراین، وقتی درمانجویی اظهار می داشت: «احساس می کنم که انگار پسر بچه ای درون من است» برن مانند اوتو فنیکل معمولا پسر بچه را به معنی آلت مردی درون فکنی شده تعبیر می کرد و این احساس مهم ترین واقعیت بالینی در تعیین روند زندگی درمانجو بود. هنگامی که درمان پیش رفت برن در موقع مناسبی پرسید: « اکنون کدام قسمت شما صحبت می کند، پسر بچه یا مرد بالغ؟». در همان لحظه با پرسیدن این سئوال، تحیل تبادلی متولد شد(پروچاسکا و نورکراس،2007؛ ترجمه سید محمدی ،1392).
سر تاسر تاریخ و فلسفه ادیان از آن یاد شده است. این اعتقاد به ماهیت دو بعدی انسان و آثار مربوط به تعلیم و تربیت و روان شناسی تاثیر گذاشته است و حتی به صورت های متنوع و گسترده تر تبیین شده است. از این رو، دیدگاه اجزانگرانه برن را شاید بتوان تداوم و توسعه اعتقادات اولیه دانست (شفیع آبادی و ناصری، 1389).
نظریه شخصیت در تحیل رفتار متقابل
منابع
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان. (2007). نظریه های روان درمانی (نظام های روان درمانی). ترجمه یحیی سید محمدی (1392).چاپ پنجم، تهران: روان.
شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (1389). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
موسوی، اشرف سادات. (1392). مشاوره قبل از ازدواج: با نگاه کاربردی. تهران: مهر کاویان.
پورشریفی، حمید؛ پیروی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ زرانی، فریبا؛ و وقار، معصومه. (1384). بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1384-1383 دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. مقالات روانشناسی، سمینارها و کنگره های روانشناختی، دومين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان.
صادقی، مسعود؛ احمدی، سید احمد؛ بهرامی، فاطمه؛ اعتمادی، عذرا؛ و پور سید، سید رضا. (1392). بررسي تاثير آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبک هاي عشق ورزي زوجين. پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري، دوره 3، شماره 2 (5): 84-71.
سودانی، منصور؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ و سلطانی، زیبا. (1391). اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج های ناسازگار. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. سال دوم، شماره 3:287-268.
نصر اصفهانی، نرگس؛ اعتمادی، احمد؛ و شفیع آبادی، عبداله. (1392). بررسی تاثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هفدهم، شماره 1: 47-43.
علامه، سید فرید؛ آقایی، اصغر؛ آتش پور سید حمید؛ مشتاقی، مرضیه. (1393). تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، دوره 4، شماره1 (6): 38-25.
سودانی، منصور؛ مومنی، جاوید، محمدی، کبری. (1392). تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی و خود شناسی زنان متاهل. مشاوره کاربردی، دوره 3، شماره2: 61-51.
اکبری، ابراهیم؛ خانجانی، زینب؛ عظیمی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ و علیلو، مجید محمود. (1391). اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراد دچار شکست عاطفی. روش ها و مدل های روان شناختی، سال دوم، شماره هشتم: 21-1.
کاظمی، زینب؛ طاهر نشاط دوست، حمید؛ باقر کجباف، محمد باقر؛ عابدی، احمد؛ آقامحمدی، سمیه؛ صادقی، سعید. (1391). اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختر فراری. مطالعات زنان، سال 10، شماره 3: 169-139.
قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ مداح شورچه، راحله؛ وفایی جهان، زهرا؛ و بلقان آبادی، مصطفی. (1391). اثر بخشی گروه درمانی شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 14، شماره 1: 48-43.
فتوحی بناب، سکینه؛ حسینی نسب، سید داوود و اشمی، تورج. (1390). اثر بخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خود شناسی زوج های ناسازگار. مطالعات روان شناختی، دوره 7، شماره 2: 58-37.
جوادی، بهناز؛ حسینیان، سیمین؛ و شفیع آبادی، عبدالله. (1388). اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان. خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 20: 517-503.
سلامت، مائده؛ زمانی؛ احمد رضا؛ و الهیاری، طلعت. (1386). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی. روان شناسی کاربردی، دوره اول، شماره 3:42-29.


Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken. Perseus Publishing, a Member of the Perseus Books Group.
Johnsson, R.(2011). Transactional analysis psychotherapy: Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy [Doctoral dissertation]. Department of Psychology, Lund University; 5-75.
Nayeri, A., Lotfi, M., & Noorani, M. (2014). The Effectiveness of Group Training of Transactional Analysis on Intimacy in Couples. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 7 : 1167–1170.
Ciucur, D. (2013). A Transactional Analysis Group Psychotherapy Programme for Improving the Qualities and Abilities of Future Psychologists. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 78: 576–580.
Sheikhmoonesi, F., Zarghami, M., Tirgari, A., & Khalilian, (2013).A. Effect of transactional analysis education to nurses on patients’ satisfaction. European Psychiatry, 28, 1: 1.
Ghanbarie Hashem Abadi, B. A., Bolghan Abadi, M., Vafaeie Jahan, Z., Maddah Shoorcheh, R., Maddah-Shoorcheh, E. (2011). Comparison of the Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group Therapies on Improving Problem-Solving Skills. Psychology, 2, 4; 307-311.
Sadeghi, M., Hezardastan, F., Ahmadi, A., Bahrami, F., Etemadi, O., & Fatehizadeh, M. (2011). The Effect of Training Through Transactional Analysis Approach on Couples , Communication Patterns. World Applied Sciences Journal, 12 (8): 1337-1341.
Mohammadi, M., Esmaeily, M., & Nik, A. (2010). The effectiveness of group consultation in the method of transactional analysis over the student's communicative skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5; 1490–1492.مبانی نظری


پیشینه تحقیق


پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر


پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل


ادبیات پیشین تحلیل رفتار متقابل


مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر


تعریف تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر


تاریخچه تحلیل رفتار متقابل و

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول ... رفتار, متقابل, تحول, فکر, ارسال نظر برای این مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر دارای رفرنس دهی استاندارد دارای ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول ...

موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

تحول فکر Archives - پیشینه تحقیق | نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول ... رفتار, متقابل, تحول, فکر, ارسال نظر برای این مطلب ...

پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر. 17000 تومان. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل ...

دانلودمقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و ...

دانلودمقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر رفتار متقابل

‏تاریخچه تحول فکر برن

‏مبتکر

دانلودمقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و ...

دانلودمقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر رفتار متقابل

‏تاریخچه تحول فکر برن

‏مبتکر

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکرخصوصیات محصول منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت دارای تحقیقات انجام شده داخلی و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول ... رفتار, متقابل, تحول, فکر, ارسال نظر برای این مطلب ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول ...

موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر 22 ...

شما برای دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر به سایت وارد شده اید.. قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر را مطالعه ...

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکرخصوصیات محصول منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت دارای تحقیقات انجام شده داخلی و ...

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و ...

عنوان فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر کد فایل: 5265 قیمت: 15,000 تومان فاکتور: مشاهده فاکتور اطلاعات فایل: برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید

پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر. 17000 تومان. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر مناسب برای پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی است

پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر. 17000 تومان. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل ...

مبانی و پیشینه نظری تحلیل رفتار متقابل

تحقیق تدریس,مبانی و پیشینه نظری تحقیق تحلیل رفتار متقابل,مبانی وپیشینه نظری تحقیق سلامت,پرسشنامه هویت فردی بردبار,مبانی وپیشینه نظری تحقیق ...

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)


شبيه سازي سه بعدي جريان سيال، انتقال حرارت و انتقال جرم در تانديش ريخته گري مداوم فولاد


سرویس منوال شماتیک دیاگرام برد Sony Playstation PS3


تحقیق ماشین آلات راه سازی و ساختمانی


بانک 6 میلیون ایمیل فعال ایران


پاورپوینت جداسازی گاز توسط غشا


پاورپوینت جداسازی گاز توسط غشا


بررسی مفاهیم اقتصادی ارزش از نظر عرضه و تقاضا


تحقیق در مورد خاقانی شروانی