دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودیمبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی
دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی)
دارای رفرنس دهی استاندارد
تعداد صفحات :25
فرمت: doc
بخشی از متن :
روش درمان وجودی[1]
تاریخچه درمان وجودی
(1971) پدر فلسفه وجودی است که بزرگترین تاثیر بر روان درمانی و مشاوره وجودی داشت (به نقل از نلسون[3]، 2006). هر چند هیدگر خودش مستقیما و صریحا در مورد روان درمانی چیزی نگفته است. اما مفاهیم فلسفه اش توسط دو تن از روان پزشکان به نامهای بینسونگرا[4] (1996-1881) و بوس[5] (1990-1903) در حیطه درمان به کار گرفته شد و از آن در فهم مشکلات بیماران بهره گرفتند، روش آنها در روان درمانی و استفاده از مفاهیم فلسفه وجودی در درمان نقطه آغازی برای بکار گیری رویکرد وجود گرایی در مشاوره و روان درمانی بود (یالوم[6]، 1980). مهم ترین عامل موثر در رشد روان درمانی و درمان وجودی به وسیله دو فیلسوف و روان درمانگری در همین سالها به نامهای دیورزن[7] و کنوارد[8] (2005) انجام گرفته است. باید گفت می[9] (1994-1909) در زمینه وجود گرایی نقش مهمی داشت(یالوم، 2001).
و مارتین بابر[12] بیان کردند؛ موضوعات بالینی درمانگران وجودی پیشگام، مخصوصا بینزوانگر، باس و می؛ و تجربیات بالینی خودشان را در نظام روان درمانی مشخصی ترکیب کردند. شخصیت های اصلی در بین این نظریه پردازان عبارتند از: جیمز بوگنتال[13] (1965، 1987، 1990)، ایروینگ یالوم (1980)، و ارنست کین[14] (1970) که در اینجا کار جمعی آنها را بیان می کنیم.
مفهوم درمان وجودی
Existential therapy
Heidegger, M
Nelson, R.
Binswanger, L.
Boss, M.
Yalom, I.
Deurzen, E
Kenward, R
May, R
Martin Buber
James Bugental
Ernst Keeen
Szasz, T
منابع:
بشیرپور، محراب؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ فرحبخش، کیومرث. (1392). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی-رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره2 (52): 60-51.
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان. (2007). نظریه های روان درمانی (نظام های روان درمانی). ترجمه یحیی سید محمدی (1392).چاپ پنجم، تهران: روان.
پری زاده، هدی؛ حسن آبادی، حسین؛ مشهدی، علی و تقی زاده کرمانی، علی. (1391). مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده. زنان، مامایی و نازایی زنان، 15، 22: 35-27.
تاد، جودیت و بوهارت، آرتور سی. (2000). اصول روان شناسی بالینی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروز بخت (1392). چاپ پنجم، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
جورج، ریکی ال و کریستانی، ترز اس. (1990). روان شناسی مشاوره؛ نظریه ها، اهداف و فرایندهای مشاوره و روان درمانگری. مترجمان رضا فلاحی و محسن حاجیلو (1381). چاپ سوم، تهران: رشد.
حسن آبادی، حسین. (1385). مقایسه میزان اثربخشی سه روش گروه درمانی (عقلانی-عاطفی، وجودی-انسان گرایانه، معنوی-مذهبی) در افزایش عزت نفس زندانیان زندان مرکزی مشهد. پایان نامه دکتری مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
خدادادی سنگده، جواد؛ اعتمادی، احمد؛ و علوی کاموسی، عزالدین. (1393). اثربخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان. مجله علمی-پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. سال چهارم، شماره دوم: 130-119.
خدادای سنگده، جواد. (1390). اثربخشی درمان وجودی به شیوه گروهی بر افزایش کیفیت زندگی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
فخاری نوابی نژاد، فروغان. (1387). تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند. مجله سالمندی ایران، 3 (7): 58-43.
فیرس، ای جری و ترال، تیموتی جی. (2002). روان شناسی بالینی؛ مفاهیم روش ها و حرفه ها. ترجمه مهرداد فیروز بخت (1391). تهران: رشد.
قاضی، قاسم (1383). نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی . تهران: انتشارات جنگل.
قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و بلقان آبادی، مصطفی. (1391). اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره هفدهم: 71-60.
نظری، علی محمد و ضرغامی، سعید. (1388). روان درمانی وجودی، درمان فردی و گروهی. تهران: پازینه.
نظری، علی محمد؛ یاراحمدی، حسین؛ و زهراکار، کیانوش. (1393). تاثیر روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانش و تندرستی، دوره 9، شماره 2: 20-14.
یوسفی، ناصر. (1392). مقایسه ی تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، شماره 6 : 142-115.
منابع لاتین:
Alexander, C. Robert, A. & Victoria, M. (2004). Group Therapy for Women Sexually Abused as Children. Journal of Interpersonal Violence, 6 (2), 218-231.
Alison., K. (2008). Existential meaning in college students: Relations with internalized shame and locus of control. University of Houston, 47 pages; AAT 3309548.
Brendas, O. (2005). The effects of existential– phenomenological group counseling on identitystyle, self- efficacy, aggressive tendencies and locus of control ofstudents in an alternative high school. Dissertation for the degree of doctora, of Wayne state university.
Corey, G., Corey, M. (1992). Group techniques. 2nd ed. New York: Brooks/Cole.
Deurzen, E. & Arnold-Baker, C. (2005), Existential Perspectives on Human Issues: a Handbook for Practice, London: Palgrave, Macmillan. Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
Holt, H. (1966). The case of Father M: A segment of an existential analysis. Journal of Existentialism, 6, 369˚ 495. [Also in D. Wedding & R. J. Corsini (Eds.). (1979). Great cases in psychotherapy. Itasca, IL: F. E. Peacock.].
Iacovou, S. (2009). Are Wellbeing, Health and Happiness Appropriate Goals forExistential Therapists? Journal Existential Analysis, 20(2), 23-35.
Jacobsen, B. (2007). Authen city and over basic existential dilemmas: foundational concepts of existential psychology and therapy, existential analysis, 18, 2, 288-296.
Kissane, D., Bloch, S., Smith, G. C., Miach, P., Clarke, D. M., Ikin, J., Love, A., Ranieri, N., McKenzie, D. (2003). Cognitive-existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: a randomized controlled trial. Psychooncology, 12, 532-245.
life and relationship fulfillment in Estonia. Journal of Research in Personality, 39(3), 336-353.
Loostra, B., Brouwers, A., & Tomic, W. (2009). Feelings of existential fulfilment and burnout among secondary school teachers. Teaching and Teacher Education, 25, Issue 5, 752-757.
Murdere, M and Saks, K. (2006). The impact of negative affectivity on quality of
Nelson, R.; J. (2006).Theory and practice of counseling and therapy. London: SAG.
Szasz, T. (2005). What is existential therapy not?. Syracuse university press. What is Existential Therapy Not. Existential Analysis 16 (January), 127–130.
Yalom, I. D. (2001). The gift of therapy: An open letter to a new generation of therapists. New York: Harper Collins.مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی


پیشینه تحقیق درمان وجودی


درمان وجودی


ادبیات پیشین درمان وجودی


چارچوب نظری درمان وجودی


مبانی نظری درمان وجودی


تعریف درمان وجودی


تاریخچه درمان وجودی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره درمان وجودی

درمان وجودی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد دارای گارانتی بازگشت ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره درمان وجودی ( فصل دوم تحقیق )

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره درمان وجودی ( فصل دوم تحقیق ) در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم تحقیق (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی 15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان وجودی. توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره درمان وجودی

درمان وجودی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد دارای گارانتی بازگشت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی :: فروشگاه خرید ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی : روش درمان وجودی[1] تاریخچه درمان وجودی. درمان وجودی گرا ریشه اش در فلسفه اگزیستانسیالیسم است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره درمان وجودی ( فصل دوم تحقیق )

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره درمان وجودی ( فصل دوم تحقیق ) در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم تحقیق (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و ادبیات تحقیق کیفیت خدمات و رضایت مشتری

مبانی نظری و ادبیات تحقیق کیفیت خدمات و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی :: فروشگاه خرید ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی : روش درمان وجودی[1] تاریخچه درمان وجودی. درمان وجودی گرا ریشه اش در فلسفه اگزیستانسیالیسم است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دسته: روانشناسی بازدید: 119 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی 15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی :: فروشگاه خرید ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی : روش درمان وجودی[1] تاریخچه درمان وجودی. درمان وجودی گرا ریشه اش در فلسفه اگزیستانسیالیسم است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره درمان وجودی

درمان وجودی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد دارای گارانتی بازگشت ...

طراحی Well Support Assembly در نرم افزارکتیا


پروژه تجزيه و تحليل سيستم P.O.S


پروژه تجزيه و تحليل سيستم P.O.S


نقشه همدمای استان چهار محال و بختیاری


پاورپوینت بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنها


بررسي انواع عيوب ريخته گري در قطعات آلومينيومي ريختگي تحت فشار (HPDC)


گزارش کارآموزی مکانیک خودرو، تعمیرات موتور TU3JP پژو 206


گزارش کارآموزی برق، مدارهای PLC


د¬انلود


طرح توجیهی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه