دانلود رایگان


مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده A comparison - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده A comparisonبا استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده
A comparison of different project duration forecasting methods
using earned value metrics
لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی
http://s8.picofile.com/file/8315297218/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf.html
چکیده
مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ارزش حاصله یا کسب شده (EVPM) یک سیستم مدیریتی شناخته‌شده با تلفیقی از مفاهیم هزینه، زمان بندی و عملکرد فنی است. این روش بستری فراهم می‌سازد تا هزینه و تغییرات زمانی و شاخص‌های عملکرد محاسبه و هزینه و مدت زمان اجرایپروژه پیش‌بینی گردد. با استفاده از روش ارزش، حاصله شاخص‌هایی از عملکرد اولیه پروژه بدست می آید تا بر لزوم اقدامات اصلاحی نهایی تاکیدهای لازم بشود.
روش مدیریت ارزش حاصله ابتدا برای مدیریت هزینه‌ها طراحی شده و برای پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه کاربرد چندانی نداشته است. اما تحقیقات اخیر نشان از افزایش میل و توجه به استفاده از شاخص‌های عملکرد در پیش‌بینی مجموع مدت زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه دارد. در مقاله پیش‌رو نگاهی خواهیم داشت به دانش پیشرفته مورد نیاز برای انجام تحقیقات تازه و توضیح این اصطلاح پیچیده. مقاله حاضر هدفی سه‌گانه را دنباله می‌کند: نخست شاخص‌های کلاسیک عملکرد روش مدیریت ارزش کسب‌شده (SV و SPI) و شاخص‌های جدید SV(t) و SPI (t) مقایسه خواهند شد. سپس یک برنامه زمان بندی کلی برای پیش‌بینی فرمول‌های کاربردی در موقعیت‌های مختلف پروژه ارایه و این سه روش برای پیش‌بینی مدت زمان کلی اجرای پروژهمقایسه می شوند. در نهایت این که نحوه استفاده از هر روش در یک پروژه نمونه ساده و برای اطلاعات پروژه های واقعی شرح داده خواهد شد.
کلمات کلیدی: ارزش کسب شده، مدت زمان کسب شده، برنامه کسب شده، پیش بینی مدت زمان پروژه
1. شاخص‌های عملکرد زمانی
مدیریت ارزش حاصله یا کسب‌شده (EVM) روشی است برای ارزیابی و گزارش روند پیشرفت واقعی و فیزیکی یک پروژه و تلفیق سه عنصر بحرانیِمدیریت قلمرو، زمان و هزینه‌ها در مدیریت پروژه. در این روش تکمیل کار، زمان صرف شده و هزینه‌های تحمیلی برای اتمام پروژه مد نظر نیستند و با تعیین میزان پیشرفت پروژه با اصطلاحات پولی به ارزیابی و کنترل ریسک پروژه کمک می‌شود. در بسیاری از منابع موجود اصول پایه‌ای و استفاده عملی از این روش به طور کامل و جامع تشریح شده‌اند (برای بررسی بیشتر به [1] یا [2] مراجعه نمائید).
اگرچه EVM برای پیگیری همزمان دو مساله زمان و هزینه‌ها طراحی نشده است، در غالب تحقیقات تمرکز اصلی معطوف جنبه هزینه‌هاست (برای مثال به مقاله نگاشته شده توسط فلمینگ و کاپلمان مراجعه نمائید که به بحث و بررسی در خصوص مدیریت ارزش حاصله از نقطه‌نظر برچسب قیمت می‌پردازند). با این همه EVM برای ارزیابی روند پیشرفت پروژه دو شاخص زمانی شناخته‌شده بدست می‌دهد که عبارتند از انحراف زمانی (SV) و شاخص عملکرد زمانی (SPI). انحراف زمانی (SV) اختلاف میان ارزش کسب‌شده (EV) و ارزش برنامه‌ریزی‌شده (PV) یا به عبارتی SV = EV – PV است (برای مشاهده تصویری این مفهوم به تصویر 1 مراجعه نمائید). توجه داشته باشید که PV اغلب به صورت BCWS (هزینه‌های بودجه‌بندی شده برای فعالیت‌های زمان‌بندی شده) و EV به صورت BCWP (هزینه بودجه‌بندی‌شده برای فعالیت‌های انجام‌شده) نشان داده می‌شوند. در واقع SV حجم کار انجام شده (یعنی حاصله) را در برابر حجم کار برنامه‌ریزی‌شده اندازه‌گیری می‌کند و مقیاسی برای اندازه‌گیری زمان نیست اما بر حسب یک واحد پولی بیان می‌شود. برای مثالمقایسه


روش‌های


مختلف


پیش‌بینی


مدت


زمان


اجرای


پروژه


با


استفاده


از


شاخص‌های


ارزش


کسب


شده


A


comparisonمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه رویکردهای مختلف در پیش بینی هزینه و زمان اتمام ...

تکنیک زمان بندی کسب شده (es )، گام بلندی در حل این مسئله برداشته است و با کنترل کردن ارزش کسب شده ( ev) برروی مدت زمان اجرای پروژه ها، مبنای جدیدی از جنس زمان برای تخمین زمان تکمیل پروژه ارائه می کند.

بررسی اقتصادی روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه احداث انبار ...

از طرفی با توجه با اینکه در روش boo، اقتصادی بودن پروژه احداث انبار نفت در غرب تهران به طول مدت قرارداد چندان وابسته نبوده و شاخص‌های اقتصادی نیز به آن حساس نیستند و چون در کنار هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری و سایر مسائل ...

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با ...

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده. ... مدیریت ارزش حاصله ابتدا برای مدیریت هزینه‌ها طراحی شده و برای پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه ...

پایان نامه نقش EARENDValue در کنترل پروژه

پایان نامه نقش EARENDValue در کنترل پروژه کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه ...

استفاده از داده‌های برنامه پروژه واقعی برای مقایسه زمان ...

زمان‌بندی کسبشده -بهبود دقت پیش‌بینی مدت پروژه با معرفی یک رویکرد پیش‌بینی برای مدیریت ارزش کسب شده (evm) و مدیریت مدت زمان کسب شده (edm) -

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین تحقیق های مرتبط با ...

پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده با رویکرد فازی بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرح های نیروگاهی ( مطالعه موردی؛ شرکت مپنا )

مقایسه عملکرد روش های کنترل پروژه مختلف با استفاده از ...

مقایسه عملکرد روش های کنترل پروژه مختلف با استفاده از سیستم های مدیریت ارزش کسب ... مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده.

مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه - مشاوره و آموزش ...

پیش بینی بودجه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه : پیش بینی بودجه مورد نیاز یا همان ETC ) Estimate to Complete ) از روشهای مختلفی. محاسبه می شود که در مفاهیم مدیریت ارزش کسب شده به این روشها اشاره شده است.

توسعه یک چارچوب برای کنترل فرایند آماری نزدیک در مدیریت پروژه

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده.

دانلود رایگان ترجمه مقاله بهبود دقت پیش بینی پروژه با ...

از این روی، یک رویکرد پیش بینی جدید برای پیش بینی هزینه و مدت زمان پروژه براساس تلفیق شاخص های evm شناخته شده در روش پیش بینی هموار سازی نمایی،در این مقاله توسعه یافته است.

توسعه یک چارچوب برای کنترل فرایند آماری نزدیک در مدیریت پروژه

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده.

توسعه یک چارچوب برای کنترل فرایند آماری نزدیک در مدیریت پروژه

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده.

Anti vir Tools - fiload.ir

برنامه اي بسيار كاربردي جهت نمايش تمام فايل هاي مخفي، تا به حال حتما مواجه شده ايد كه فلاش مموري خودتون رو به يه رايانه ويروسي وصل كرده ايد و با اين معضل مواجه شده ايد كه تمامي فايل هاي فلاش مموريتون مخفي ميشن و ديگه ...

مقایسه عملکرد روش های کنترل پروژه مختلف با استفاده از ...

مقایسه عملکرد روش های کنترل پروژه مختلف با استفاده از سیستم های مدیریت ارزش کسب ... مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده.

10 اشتباه بزرگ در مدیریت هزینه پروژه که باید بدانید ...

درک اهمیت ارزش کسب شده; اطمینان از نزدیک بودن پروژه ها; داده ها زمان واقعی را در اختیار شما قرار می دهد; درک نحوه مقایسه با پروژه های مشابه در شرکت خود (معیار داخلی)

پاورپوینت مقایسه اقتصادی پروژه‌ها با روش ارزش فعلی - 22 ...

مورد آرام بخش ها ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از مديريت ريسك ... شده مدیریت دانلود فایل مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه ...

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با ...

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده. ... مدیریت ارزش حاصله ابتدا برای مدیریت هزینه‌ها طراحی شده و برای پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه ...

فایل های دسته بندی گوناگون

دانلود و خرید اینترنتی فایل برنامه نویسی. 30005911001000. info@fiload.ir. علوم انسانی

مقایسه رویکردهای مختلف در پیش بینی هزینه و زمان اتمام ...

تکنیک زمان بندی کسب شده (es )، گام بلندی در حل این مسئله برداشته است و با کنترل کردن ارزش کسب شده ( ev) برروی مدت زمان اجرای پروژه ها، مبنای جدیدی از جنس زمان برای تخمین زمان تکمیل پروژه ارائه می کند.

پاورپوینت سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی


نقشه زمین شناسی ساری


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد (واقع در استان همدان)


شیپ فایل زمین لغزش های استان کهگیلویه و بویراحمد


تحقیق در مورد آشنایی با موسیقی و نت ها


تدریس و آموزش کودکان استثنائی


مقاله اهداف و اهميت اجتماعي ورزش


بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس


مقاله اهداف و اهميت اجتماعي ورزش


تحقیق آشنایی با جوشكاري مقاومتي