دانلود رایگان


Effects of corporate social responsibility and internal marketingon organizational commitment and tu - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان Effects of corporate social responsibility and internal marketingon organizational commitment and tu اثرات مسؤلیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و مقاصد گردش مالی
لینک دانلود مقاله انگلیسی
http://s9.picofile.com/file/8314911318/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html
اثرات مسؤلیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و مقاصد گردش مالی
چکیده
این مطالعه اثرات چهارجانبه مسؤلیت اجتماعی شرکت (CSR) یعنی مسؤلیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و نوعدوستی و پنج جنبه بازاریابی داخلی (IM) یعنی سیستم رفاهی، آموزش، پاداش و غرامت، ارتباطات و تایید(تقویت) مدیریت را بر تعهد سازمانی کارکنان( OC) و مقاصد گردش مالی ( TI) در صنعت کازینو ( casino ) بررسی کرده است.
بر اساس داده های ارزیابی جمع آوری شده از ۳۱۰کارمند شاغل کازینو، روابط بااستفاده از آنالیز ضریب تاییدی، آنالیز ضریب درجه دوم و مدل سازی معادله ساختاری بررسی شدند. نتایج نشان می دهند که اگاهی کارکنان درباره ی CSR و IM با OC ارتباط مثبت و با TI آنها ارتباط منفی دارد و نشان می دهد که اضافه شدن برنامه های CSR به برنامه هایIM به طور همزمان در محیط کازینو برای پیشینه تحقیقاتی نقش ایفا می کند.
۱— مقدمه
برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ( CSR) در سراسر صنعت هتلداری از جمله اپراتورهای کازینو مانند اپراتورهای بین المللی طبقه بندی MGG, لاس و گاس سندز ( Las Vagas Sands ) و سرگرمی Caesars گسترش یافته اند. اگرچه درباره ی CSR تعاریف و جنبه های مختلفی برای استفاده وجود داردCarroll’s (1991, 1998) ، با این حال تعریف (۱۹۹۱) Carroll دارای چهار جنبه CSR است که معمولأ بکار گرفته می شوند :
Effects


of


corporate


social


responsibility


and


internal


marketingon


organizational


commitment


and


tu


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Corporate Social Responsibility and Sustainable Business

2 Corporate Social Responsibility and Sustainable Business traditional boundaries of the organization. Most organizations can be placed somewhere in between. Corporate responsibility or sustainability is therefore a prominent fea-ture of the business and society literature, addressing topics of …

Title : Abstract

Effects of corporate social responsibility and internal marketingon organizational commitment Abstract : Today, in a competitive world of services, successful organizations have a sustainable competitive advantage, and employees with a positive attitude toward work and organization are key to gaining this advantage.

Corporate Social Responsibility and …

13/02/2010 · This study proposes two identification cuing factors (i.e., CSR associations and CSR participation) to understand how corporate social responsibility (CSR) relates to employees’ identification with their firm. The results reveal that a firm’s CSR initiatives increase employee–company identification (E–C identification). E–C identification, in turn, influences employees’ commitment ...

(PDF) Leadership and Corporate Social

02/07/2020 · Leadership and Corporate Social Responsibility (CSR) are some of the most widely studied topics, generating an extensive literature. Nowadays, leaders are facing economic, social

Title : Abstract

Effects of corporate social responsibility and internal marketingon organizational commitment Abstract : Today, in a competitive world of services, successful organizations have a sustainable competitive advantage, and employees with a positive attitude toward work and organization are key to gaining this advantage.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Business

2 Corporate Social Responsibility and Sustainable Business traditional boundaries of the organization. Most organizations can be placed somewhere in between. Corporate responsibility or sustainability is therefore a prominent fea-ture of the business and society literature, addressing topics of …

Impacts of Corporate Social Responsibility on the …

01/01/2016 · Discussion and conclusion PLS results discovered that corporate social responsibility partially mediated the effect of green marketing awareness on consumer purchase intentions of the retail product. Research by Dinnie et al. (2006), Hartmann and Iba´nËœez (2006), Norazah (2013a, 2013b) have highlighted that consumers develop positive green marketing awareness based on the growing ...

(PDF) Leadership and Corporate Social

02/07/2020 · Leadership and Corporate Social Responsibility (CSR) are some of the most widely studied topics, generating an extensive literature. Nowadays, leaders are facing economic, social

Communicating Corporate Social Responsibility

This study examined the effects of message source (CEO’s social media account vs. organization’s social media account) and different types of the corporate social responsibility (CSR) messages (internal CSR vs. external CSR vs. non-CSR) on stakeholders’ perceptions of organization public relationship (OPR) and behavioral intention toward the organization.

The Effect of Corporate Social Responsibility

Melis Kaytaz Yiğit, Özge Kirezli, Understanding Historical Background of Corporate Social Responsibility (CSR) and Realizing Social Media as a New Horizon in CSR Communication, Corporate Social Responsibility and Strategic Market Positioning for Organizational Success, 10.4018/978-1-5225-5409-7.ch003, (59-85), (2019).

Corporate Social Responsibility & Responsible …

Corporate social responsibility and small & medium-sized enterprises (SMEs) Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the most common type of businesses in the EU. They may not know or use the term 'CSR' or 'RBC', but through their close relations with employees, the local community, and their business partners, they often have a naturally responsible approach to business.

Corporate Social Responsibility - A Simple Guide …

For many, corporate social responsibility (CSR) presents an opportunity for a business to strengthen relations with stakeholders at every level, having become an integral part of developing company strategies and partnerships.. As customers, employees and suppliers begin to place more value on corporate social responsibility initiatives, businesses have looked to CSR as a means of ...

Corporate Social Responsibility and Sustainable Business

2 Corporate Social Responsibility and Sustainable Business traditional boundaries of the organization. Most organizations can be placed somewhere in between. Corporate responsibility or sustainability is therefore a prominent fea-ture of the business and society literature, addressing topics of …

The Importance of Corporate Social Responsibility ...

Corporate Social Responsibility (CSR) is when a company operates in an ethical and sustainable way and deals with its environmental and social impacts. This means a careful consideration of human rights, the community, environment, and society in which it operates.

The Importance of Corporate Social Responsibility ...

Corporate Social Responsibility (CSR) is when a company operates in an ethical and sustainable way and deals with its environmental and social impacts. This means a careful consideration of human rights, the community, environment, and society in which it operates.

Corporate Social Responsibility and …

13/02/2010 · This study proposes two identification cuing factors (i.e., CSR associations and CSR participation) to understand how corporate social responsibility (CSR) relates to employees’ identification with their firm. The results reveal that a firm’s CSR initiatives increase employee–company identification (E–C identification). E–C identification, in turn, influences employees’ commitment ...

Communicating Corporate Social Responsibility

This study examined the effects of message source (CEO’s social media account vs. organization’s social media account) and different types of the corporate social responsibility (CSR) messages (internal CSR vs. external CSR vs. non-CSR) on stakeholders’ perceptions of organization public relationship (OPR) and behavioral intention toward the organization.

Corporate Social Responsibility - A Simple Guide …

For many, corporate social responsibility (CSR) presents an opportunity for a business to strengthen relations with stakeholders at every level, having become an integral part of developing company strategies and partnerships.. As customers, employees and suppliers begin to place more value on corporate social responsibility initiatives, businesses have looked to CSR as a means of ...

Live functions & Media Events - Kppr events & Marketing Corp

AnúncioLive, TV, Public Relations Live, TV, Public Relations, KPPR Events app. Event Advertising agency that connects brands and consumers through lifestyle marketing.

Factors of internal corporate social responsibility …

08/05/2017 · Internal corporate social responsibility (CSR) has become an essential part of organizations' social responsibility. Yet, to date, CSR's internal dimension has been widely neglected in the literature. This paper empirically explores the concept of internal CSR and its relationship to employees' affective and normative organizational commitment.

Effects of corporate social responsibility and …

This study examined the effects of four aspects of corporate social responsibility (CSR) (i.e., economic, legal, ethical, and philanthropic responsibility) and five aspects of internal marketing (IM) (i.e., welfare system, training, compensation, communication, and management support) on employees’ organizational commitment (OC) and turnover intentions (TI) in the casino industry.

چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی


نقشه خطوط همدمای استان گلستان


شیپ فایل رده های خاک استان خراسان شمالی


پلان معماري اتوكد طرح 5


گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات (ارتعاشات آزاد پيچشي )بدست آوردن پريود نوسانات ، همان )


پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان سه طبقه


تحقیق بررسی انرژی های آبی


روشهای علمی مقابله با زلزله


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صحنه (واقع در استان کرمانشاه)


طرفداران سرخابی ها واقعاَ چقدراست؟