دانلود رایگان


تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارمند، تعهد به برند و تمایل به ماندن[با سازمان] - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارمند، تعهد به برند و تمایل به ماندن[با سازمان]satisfaction, brand commitment and intention to stay

تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارمند، تعهد به برند و تمایل به ماندن[با سازمان]
لینک دانلود رایگان مقاله
http://s8.picofile.com/file/8314897192/nasrian.pdf.html

مقدمه:

کارکنان بانک حامیان موثر و بالقوه برای برندتان هستند. با این حال، اکثر مؤسسات مالی، وقت، توجه یا هزینه محدودی را برای بازاریابی و برندسازی داخلی صرف می کنند. بسیاری از کارکنان حتی درباره آنچه به معنای برند است، آموزش نمی بینند. هنگامی که کارکنان حامیان برند هستند، آن ها تمایز برند را ایجاد می کنند. شرکت ها باید برندسازی داخلی را به دلایل مختلف دربرگیرند، از جمله: برندسازی منجر به افزایش وفاداری به شرکت و طول عمر شغل می شود، کارکنان را قادر می سازد تا خدمات بهتری را به مشتریان ارائه دهد، کارکنان را تشویق می کند که به برند برای انجام کار سخت تر و بهتر اعتقاد داشته باشند. کارکنان باید ارزشمندترین حامیان برند شما باشند(P.23).

بسیاری از محققان دانشگاهی به بررسی روش هایی پرداختند که در آنها مدیران نمی توانند به تشویق شدن برای انجام تعهد در میان کارکنان بانک اقدام کنند(Wallace و همکارانش 2013). بخش مهمی از تحقیقات نشان دهنده اهمیت مزایا برندسازی داخلی می باشد. در بررسی(1987)Gummeson، کارکنان باید با رسالت، اهداف و راهبردهای یک سازمان آشنا باشند. (2000)Berry بیان کرد ارائه دهندگان خدمات باید برای ایجاد یا نقض برند اقدام کنند. آن ها باید برند ایجاد شده فروشنده را به برند مبتنی بر تجربه مشتری تبدیل کنند(P.135). (2002)Schultz-Chernatony ادعا کردند که سازمان ها برای ارائه برند ایده آل به کارکنان متکی هستند. اولین تجربه مشتری از برند غالباً بوسیله رفتار شغلی و عملکرد کارکنان تحت تاثیر قرار می گیرد(de chernatony و همکارانش 2003). (2006)de chernatony و Cottam ویژگی های برند را توصیف کردند که در آن رفتار کارمند به طور خودکار مبتنی بر برند می باشد(P.626). (2007)Punjaisri-Wilson بیان کردند برندسازی داخلی نه تنها عملکرد برند بلکه نگرش کارکنان را به سمت برند و عملکرد کارکنان تحت تاثیر قرار می دهد(P.57). Morhart و همکارانش(2009) ادعا کردند که آگاهی های مشتریان از برند خدمات عمدتاً به رفتار کارکنانی که بیشتر با آن ها سروکار دارند(مقدم هستند) بستگی دارد(P.122). de chernatony و همکارانش(2003) دریافتند هنگام توسعه برند خدمات، کار و فعالیت بیشتر بر حسب فرهنگ و برندسازی داخلی سازمان مورد نیاز است(P.1).تاثیر


مدیریت


برند


داخلی


بر


رضایت


شغلی


کارمندتعهد


به


برند


و


تمایل


به


ماندن[با


سازمان]


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری ...

تاثیر رضایت شغلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و قصد ماندن مثبتاست. تاثیر مثبت نگرش های حمایتی نام تجاری بر قصد ماندن کارکنان نیز تایید شد.همچنین رضایت شغلی در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی ...

بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و ...

برای مثال پریز و بندیکسن (2015) در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی تأثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی، تعهّد به برند و تمایل به ماندن» که روی 175 نفر از کارکنان بخش خدمات مالی در آفریقای شمالی انجام داده­اند، نشان می­دهند که ...

بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان ...

هدف در سالهای اخیر به رویکردی نوین با تاکید بر نقش کارکنان در برندسازی توجه شده است. این رویکرد تحت تاثیر مدیریت برند داخلی، تعهد کارکنان به برند، رفتار شهروندی برند و رضایت شغلی شکل گرفته است.

بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان ...

نظر به اهمیت برندسازی داخلی و تحقیق و پژوهش در رابطه با رفتار کارکنان، پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی از جمله رفتار شهروندی برند، تمایل به ماندن، تعهد به برند و رضایت شغلی در میان ...

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها - پایگاه ...

این مقاله با بررسی مبانی نظری به بررسی تاثیر تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که تعهد سازمانی کارکنان احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آنها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوبتر ...

بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان ...

نظر به اهمیت برندسازی داخلی و تحقیق و پژوهش در رابطه با رفتار کارکنان، پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی از جمله رفتار شهروندی برند، تمایل به ماندن، تعهد به برند و رضایت شغلی در میان ...

تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری ...

تاثیر رضایت شغلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و قصد ماندن مثبتاست. تاثیر مثبت نگرش های حمایتی نام تجاری بر قصد ماندن کارکنان نیز تایید شد.همچنین رضایت شغلی در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی ...

رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

رضایت ‏شغلى حوزه‏اى است که در آن دیدگاه هاى روان‏ شناسی اجتماعى، جامعه ‏شناختى، اقتصادى، علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن سخن گفته‏ اند.امروزه در هر کشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن ...

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر تعهد مدیریت به ...

تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی به عنوان میزان نحوه ادراک تیم مدیریتی از نیازها و ارزش های کارکنان و توجه به رفاه و رضایت کارکنان (با آنها به عنوان “مشتریان داخلی” رفتار نماید) هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان ...

نظر به اهمیت برندسازی داخلی و تحقیق و پژوهش در رابطه با رفتار کارکنان، پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی از جمله رفتار شهروندی برند، تمایل به ماندن، تعهد به برند و رضایت شغلی در میان ...

بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و

تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (67-88). عنوان : (بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد )

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها - پایگاه ...

این مقاله با بررسی مبانی نظری به بررسی تاثیر تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که تعهد سازمانی کارکنان احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آنها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوبتر ...

تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری ...

تاثیر رضایت شغلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و قصد ماندن مثبتاست. تاثیر مثبت نگرش های حمایتی نام تجاری بر قصد ماندن کارکنان نیز تایید شد.همچنین رضایت شغلی در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی ...

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر تعهد مدیریت به ...

تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی به عنوان میزان نحوه ادراک تیم مدیریتی از نیازها و ارزش های کارکنان و توجه به رفاه و رضایت کارکنان (با آنها به عنوان “مشتریان داخلی” رفتار نماید) هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان ...

مریم بهزادی,احسان عابدی,سید محمود هاشمی ; مجله: مدیریت بازرگانی ; پاییز 1398، دوره یازدهم - شماره 3 ;

پایان‌نامه: بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر تعهد به برند از ...

برندسازی داخلی بر تعهد به برند کارکنان در بانک ملت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. رضایتمندی شغلی کارکنان رابطه بین برندسازی داخلی و تعهد به برند را میانجی‌گری می‌کند.

بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان ...

هدف در سالهای اخیر به رویکردی نوین با تاکید بر نقش کارکنان در برندسازی توجه شده است. این رویکرد تحت تاثیر مدیریت برند داخلی، تعهد کارکنان به برند، رفتار شهروندی برند و رضایت شغلی شکل گرفته است.

آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی


کد سئو قالب وبلاگ


پرسشنامه نوآوری سازمانی


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني و فوتبال


پرسشنامه الگوی رفتار رهبر


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فسا (واقع در استان فارس)


تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 تهران


تحقیق چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟


طراحی سایت نوبت دهی آنلاین پزشکی


معرفی شرکت سونی