دانلود رایگان


توقیف اموال - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان توقیف اموال Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 فهرست مطالب
مقدمه...........................................................................................................................................................
تعريف...........................................................................................................................................................
كليات............................................................................................................................................................
مفهوم اجراي احكام مدني......................................................................................................................
شرايط اجراي احكام مدني.....................................................................................................................
اهميت اجراي احكام................................................................................................................................
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري....................................................................................................
تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت...............................................
فصل اول: قواعد عمومي
1-1- مقدمات و شرايط اجراء...............................................................................................................
2-1- ترتيب اجراء....................................................................................................................................
3-1- مامورين اجراء................................................................................................................................
4-1- هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)....................................
5-1- مرور زمان........................................................................................................................................
6-1- اقسام اجراء.....................................................................................................................................
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
1-2- مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)............................................
2-2- موارد رفع توقيف...........................................................................................................................
3-2- در توقيف اموال منقول................................................................................................................
4-2- در توقيف اموال غيرمنقول.........................................................................................................
5-2- در توقيف حقوق مستخدمين....................................................................................................
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجراي احكام........................................................................................
2-3- شرح ماده 122 قانون اجراي احكام........................................................................................
3-3- شرح ماد 123 قانون اجراي احكام.........................................................................................
4-3- شرح ماده 124 قانون اجراي احكام.......................................................................................
5-3- شرح ماده 125 قانون اجراي احكام.......................................................................................
6-3- شرح ماده 126 قانون اجراي احكام.......................................................................................
7-3- شرح ماده 127 قانون اجراي احكام.......................................................................................
8-3- شرح ماده 128 قانون اجراي احكام.......................................................................................
9-3- شرح ماده 129 قانون اجراي احكام.......................................................................................
فصل چهارم: تكمله
1-4- دستور توقيف اموال......................................................................................................................
2-4- نحوه توقيف اموال.........................................................................................................................
3-4- توقيف اموال نزد شخص ثالث....................................................................................................
4-4- اجراي حكم در مورد امور حسبي............................................................................................
5-4- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه............................................................................................
6-4- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها.......................................................
7-4- فروش اموال توقيف شده............................................................................................................
8-4- اعتراض ثالث به توقيف اموال....................................................................................................
9-4- بازداشت محكوم عليه غايب.......................................................................................................
منابع و ماخذ............................................................................................................................................

مقدمه آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد
كليات كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم. اين عناوين عبارتند از:
1- مفهوم اجراي احكام مدني. 2- شرايط اجراي احكام. 3- اهميت اجراي احكام. 4- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري. 5- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معناي عام و خاص تعريف شده است. در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهار بخش تحت عناوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييه و صدور و ابلاغ اجراييه، بررسي شده است. عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.
در عناوين چهارم و پنجم، تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري و تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت به اجمال بررسي شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومي اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتند از: مقدمات و شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هاي اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه اين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.
هـ- فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام در اين فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجراي احكام مي‌پردازيم.
و- فصل چهارم: تكمله اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مي باشد كه در فصول قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهايي مانند دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه، نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نزد شخص ثالث و غيره مي باشد.

توقیف اموال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قوانین و روش های توقیف اموال و تامین خواسته - دادگران حامی

تامین خواسته، توقیف اموال، نکات مهم و کاربردی. تامین خواسته و توقیف اموال چه قبل از طرح دعوا باشد چه هم زمان با خواسته اصلی و چه بعد از آن به موجب دادخواست انجام میشود.

توقیف اموال منقول و غیر منقول - ۰۲۱۷۷۷۲۸۴۵۴ مشاوره حقوقی ...

18/09/2019 · توقیف اموال یکی از دعاوی شایع در حوزه پرونده های مالی می‌باشد که با توجه به زمان اقدام، میزان و نوع مال (اعم از منقول و غیرمنقول) روند متفاوتی را داراست.

چگونگی توقیف اموال - حقوق و زندگی

توقیف اموال و به تعبیر دیگر تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول ...

توقیف اموال برای مهریه | توقیف ماشین | توقیف منزل مسکونی

در توقیف اموال برای مهریه ، اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید بدوا باید بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض زوج، مال مذکور از توقیف خارج می شود توجه داشته باشید که ودیعه مسکن ...

قوانین و روش های توقیف اموال و تامین خواسته - دادگران حامی

تامین خواسته، توقیف اموال، نکات مهم و کاربردی. تامین خواسته و توقیف اموال چه قبل از طرح دعوا باشد چه هم زمان با خواسته اصلی و چه بعد از آن به موجب دادخواست انجام میشود.

توقیف اموال در چک برگشتی | دریافت گواهی عدم پرداخت | عدل و حق

توقیف اموال در چک برگشتی. درباره توقیف اموال در چک برگشتی باید بگوییم در این روزها برای حمل و جابه جایی هرچه آسان تر پول و به ویژه در مورد هایی که مبلغ معامله ها بین افراد، بسیار رو به بالا است، بیشتر اقدام به تسلیم پول ...

دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد

دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد خبرآنلاین: مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، اقدامات قانونی برای برگشت‌زدن چک فدراسیون را انجام داده و طبق شنیده‌ها علیه فدراسیون از دادگاه حکم گرفته‌اند.

توقیف اموال محکوم‌‌علیه و نکات ریز و درشت درباره آن و ...

توقیف اموال غیر‌منقول. چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ در توضیح این مطلب باید گفت که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.

سیر تا پیاز توقیف اموال ( مهریه | شرکت | چک | مستثنائات ...

Image
توقیف اموال هنگامی است که فرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده و یا طلبکار نسبت به دریافت طلب خود دچار نگرانی باشد؛ بنابراین با مراجعه به یکی از دو مرجع دادگستری یا ادارات اجرای ثبت‌ اسناد و املاک، نسبت به ضبط اموال فرد بدهکار اقدام می‌شود. مقررات مربوط به توقیف اموال نسبت به منقول یا غیرمنقول بودن آن شرایطی دارد: 1. اموال منقول اموالی است که قابل‌ انتقال از محلی به محل دیگر باشد؛ مانند خودرو، جواهرات و … 2. اموال غیرمنقول اموالی است که قابلیت ‌انتقال ندارند؛ مانند س

توقیف اموال برای مهریه - گروه وکلای پارسای مجرب در امور ...

اگر قصد توقیف اموال برای مهریه را دارید اول بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض شوهر، مال از توقیف خارج می شود

توقیف اموال منقول و غیر منقول - ۰۲۱۷۷۷۲۸۴۵۴ مشاوره حقوقی ...

18/09/2019 · توقیف اموال یکی از دعاوی شایع در حوزه پرونده های مالی می‌باشد که با توجه به زمان اقدام، میزان و نوع مال (اعم از منقول و غیرمنقول) روند متفاوتی را داراست.

اخبار توقیف اموال - آخرین و جدیدترین خبر های توقیف اموال

پرداخت بدهی ویلموتس از جیب هیئت رییسه فدراسیون فوتبال فریادشیران، مربی سابق تیم ملی در گفتگو با برنامه چاپ اولِ شبکه خبر گفت: خسارت ویلموتس به جای بیت المال باید با توقیف اموال اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال که این ...

توقیف اموال محکوم علیه؛ قوانین-شرایط-نحوه توقیف | وکیل تاپ

17/02/2020 · توقیف اموال غیرمنقول. مال غیرمنقول عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان (ماده ۱۲ قانون مدنی)، اگر محکوم علیه از ادای محکوم به خودداری کند ...

توقیف اموال برای مهریه - گروه وکلای پارسای مجرب در امور ...

اگر قصد توقیف اموال برای مهریه را دارید اول بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض شوهر، مال از توقیف خارج می شود

دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد

27/07/2020 · دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد گروه ورزشی الف، ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴ 3990506095 دردسرهای پرونده بدهی دومیلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و حالا تبدیل به بحرانی شده که مدیران ...

توقیف اموال محکوم‌‌علیه و نکات ریز و درشت درباره آن و ...

19/08/2018 · توقیف اموال غیر‌منقول. چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ در توضیح این مطلب باید گفت که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.

چگونگی توقیف اموال - حقوق و زندگی

توقیف اموال و به تعبیر دیگر تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول ...

توقیف اموال برای مهریه - گروه وکلای پارسای مجرب در امور ...

اگر قصد توقیف اموال برای مهریه را دارید اول بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض شوهر، مال از توقیف خارج می شود

توقیف اموال برای مهریه - گروه وکلای پارسای مجرب در امور ...

اگر قصد توقیف اموال برای مهریه را دارید اول بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض شوهر، مال از توقیف خارج می شود

دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد

27/07/2020 · دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد گروه ورزشی الف، ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴ 3990506095 دردسرهای پرونده بدهی دومیلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و حالا تبدیل به بحرانی شده که مدیران ...

دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد

دستور توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد خبرآنلاین: مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، اقدامات قانونی برای برگشت‌زدن چک فدراسیون را انجام داده و طبق شنیده‌ها علیه فدراسیون از دادگاه حکم گرفته‌اند.

پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان دو طبقه


پاورپوینت یاد خدا


طرح توليد آلژینات سدیم (آلژین)


بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران


د¬انلود


کار تحقیقی حقوق با عنوان : قانون چک در ایران


پاورپوینت كنترل و نظارت در سازمان


پاورپوینت بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنها


گزارش کارآموزی در شرکت خدمات کامپیوتری


تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي