دانلود رایگان


مصادره اموال غیر منقول - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مصادره اموال غیر منقول 1024x768

دیباچه

سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر

«باب نخست تاريخچه مصادره در ايران»

فصل نخست: ايران پيش از انقلاب مشروطيت

بخش نخست: ايران باستان

بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي

بخش چهارم: ايران از انقلاب اسلامي تا عصر حاضر

«باب دوم مصادره از اموال غير منقول و حقوق خصوصي»

فصل نخست حقوق مدني و مصادره

بخش نخست قانون مدني

گفتار نخست: «مالكيت و مصادره اموال غير منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غيرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معين و مصادره اموال غير منقول»

باب سوم مصادره اموال غيرمنقول در حقوق عمومي

بخش اول قانون اساسي

نتيجه گيري مبحث

منابع

مصادره:
قطع استمرار مالكيت اشخاص بر اشياء به واسطة نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنكه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشيايي كه موضوع «داد و ستد حقوقي» بين اشخاصي قرار مي گيرد و مورد حقوق مالي از جمله «مالكيت» قرار مي گيرند.

غير منقول:

غيرقابل نقل از محلي به محل ديگر اعم از اينكه استقرار آن «ذاتي» باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود يا محل آن گردد.

آخرين سلسله عهد باستان يعني «ساسانيان» پس از ورود لشكريان اسلام و كشته شدن يزدگرد سوم، فرو ريخت و تمامي «املاك و اموال خالصه سلطنتي» به عنوان غنيمت در استيلاي لشكر اسلام قرار مي گيرد و تمامي قلمروهاي ايران ساساني توسط لشكريان سپاه اسلام تسخير مي گردد.

بنابراين تملك اين املاك براي مدتي دچار تغيير شيوه مي گردد و به طور مشخصي مالكيت آن متزلزل و در اختيار سلسله هاي كوچك، محلي و ناپايدار قرار مي گيرد، تا حدي كاهش شايد بتوان گفت كه در اين بازة زماني دقيقاً نمي‌توان مالكيت حقيقي براي «املاك خاصة سلطنتي» ساسانيان قائل شد.

در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنويان) و تركان غزنوي است كه دگربار تمامي «املاك و اموال غيرمنقول خالصه سلطنتي» كه از سلسله هاي پيشين، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختيار حاكمان غزنوي قرار مي گيرد.

همين روند در دوران سلجوقيان ادامه مي يابد و به سمت و سوي تكامل مي رود كه در نهايت تا بدانجا گسترة مالكيت عمومي گسترده مي شود كه سلطان سلجوقي در عالي ترين جايگاه و مرجع تصميم گيري براي امور حكومت «املاك و اراضي» تحت سيطره اش را نوعي «مايملك خود» مي دانست و در همين راستا با «تقسيم اراضي بخش هاي مختلف كشور» و اعطاي آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضاي خاندان سلجوقي، «حق قانوني مالكيتش» بر قلمروهاي كشور بر اتباعش شناساند. بدين ترتيب قلمروهاي تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوي «سلطان» تلقي شد.

اين روند در زمان حكمراني مغولان شكل مشخص تري به خود مي گيرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشيروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت مي شود و بدين ترتيب تمامي قباله ها و اسناد با تاريخ و متن در اين دفاتر ثبت مي شود. قضات مذكور طاسي هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن مي شستند...». به هر روي در دوره حكومت مغولان، از سالهاي اوليه هجوم آنان كه گذر كنيم به طور كلي 4 قسم مالكيت زمين پديد آمد كه عبارت بودند از:

1-املاك شخصي كه به افراد «حقيقي و غيردولتي» تعلق داشت.

2-«املاك وقفي» كه سرپرستي آن با «موسسات مذهبي»‌بود و بيشتر به «مصارف خيريه» مي رسيد.

3-«املاك خالصة ديواني»‌كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سيطرة مستقيم ايلخانان مغول بود.

4-«املاك خالصة سلطنتي» كه تحت عنوان «املاك اينجو» هم از آن ياد مي شود، «ملك شخصي ايلخان مغول» بود.

هرچند اين 4 شكل مالكيت و زمين داري در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكيك يافته تر و شناخته تري بخود گرفت و اين چهار شكل مالكيت با نوساناتي چند در طول تاريخ ايران تا عصر حاضر كمابيش ادامه مي يابد.

در «دوران صفويه» مرجع «صدر ديوانخانه» تأسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر مي‌گردد. در دوران صفويه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآينده تري مي يابد و اين روند به ويژه پس از سقوط سلسله صفويه در دوره «افشاريه» به سختي دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نيازهاي روزافزون ارتش دائمي اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهي از «املاك وقفي» و «شخصي» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غيرمنقول را به ذهن متبادر مي كند.[ و تبديل به «خالصه» مي نمود.

در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملي كردن» اموال خصوصي و يا مصادرة اموال غيرمنقول وجود دارد. شايد ريشه واقعي در همين برهه از تاريخ بيابد.اموال


مصادره


غیر منقول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مصادره اموال غير منقول - file24h.ir

پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غير منقول تعداد صفحات : 112 فرمت : word دارای رفرنس دهی استاندارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه دارد.

دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول - مگ ایران | دانلود ...

مصادره اموال غیر منقول و علم «حقوق خصوصی» فصل نخست – حقوق مدنی. بخش نخست قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی

تحقيق مصادره اموال غير منقول

تحقیق مصادره اموال غیر منقول تحقيق مصادره اموال غير منقول دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول - مقاله دیباچه یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 17 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 با اندكی تدقیق می توان دریافت كه از آن جهت كه خواستگاه یك حكومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی ...

دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول - مگ ایران | دانلود ...

مصادره اموال غیر منقول و علم «حقوق خصوصی» فصل نخست – حقوق مدنی. بخش نخست قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی

مصادره اموال غیر منقول - filenab

مصادره اموال غیر منقول با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای ...

مصادره اموال غير منقول - file24h.ir

پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غير منقول تعداد صفحات : 112 فرمت : word دارای رفرنس دهی استاندارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه دارد.

تحقیق مصادره اموال غير منقول

تحقیق مصادره اموال غير منقول. كليد واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالكيت اشخاص بر اشياء به واسطة نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنكه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد.

اموال منقول رهبر جمهوری اسلامی، «آقا اجازه داده» - Gooya News

23/08/2020 · اما آیا اموال بنیاد مستضعفان «اموال منقول» آیت ... روح‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ با اموال مصادره شده ... در مورد بررسی بخش‌های غیر رسمی یا غیر قانونی ...

بررسی مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام ...

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد توقیف اموال غیر

تحقيق مصادره اموال غير منقول

تحقیق مصادره اموال غیر منقول تحقيق مصادره اموال غير منقول دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول - مقاله دیباچه یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

تحقیق مصادره اموال غیرمنقول - خرید فایل خرید فایل

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» ۵۰: فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره. ۵۱: بخش نخست – قانون مدنی. ۵۲: گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» ۵۳

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری ...

ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بخش معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ... مفهوم مصادره اموال حق شفعه و اوصاف آن

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ...

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول. دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ...

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 با اندكی تدقیق می توان دریافت كه از آن جهت كه خواستگاه یك حكومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی ...

تحقیق مصادره اموال غیر منقول | هَگفاز

تحقیق دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول دارای 107 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول. دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ...

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 با اندكی تدقیق می توان دریافت كه از آن جهت كه خواستگاه یك حكومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی ...

مقاله در مورد مصادره اموال غیر منقول

کارتحقیقی مصادره اموال غیر منقول بخشی از مقاله فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره بخش نخست – قانون مدنی کلید واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی ...

بررسی مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام ...

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد توقیف اموال غیر

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ...

کارتحقیقی مصادره اموال غير منقول- بافرمت ورد-108 صفحه

کارت تحقیقی , تحقیق حقوق , مصادره اموال غیر منقول, تحقیق رایگان , پایان نامه حقوق

مصادره اموال غير منقول - file24h.ir

پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غير منقول تعداد صفحات : 112 فرمت : word دارای رفرنس دهی استاندارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه دارد.

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول. دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ...

مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه در ۲۷ مه ۱۹۱۵میلادی، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی‌های آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت دارایی‌های برجای مانده ...

تحقیق مصادره اموال غیرمنقول - خرید فایل خرید فایل

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» ۵۰: فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره. ۵۱: بخش نخست – قانون مدنی. ۵۲: گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» ۵۳

نانو الکترونیک


روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب


راهنماي آموزش محيط زيست براي معلمان


تولرانس و انطباقات


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پیرانشهر


هندبوک مشخصات ترانزیستورهای TTL


تشویق و روش های تشویق در جلسه مشاوره


اسناد تجاری1


پاورپوینت معماری روستای چوزه


میراگر اصطکاکی