دانلود رایگان


پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات و مقدمه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها و سئوالات تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق و پایه های نظری
پیشینه نظری تحقیق
مفهوم سلامت روان
تاریخچه سلامت روان در جهان
تاریخچه سلامت روان در ایران
مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف
سلامت روان از نظر مکاتب
اصول سلامت روان
هدف ایجاد سلامت روان
مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان
جمع بندی
پیشینه عملی تحقیق
همه گیر شناسی در ایران
بررسی همه گیر شناسی در جهان
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه تحقیق
ابزار تحقیق
مقیاس های چهارگانه آزمون
موارد کاربرد و محدودیت های آزمون
نمره برش آزمون
پایایی آزمون
اعتبار پرسشنامه
روش جمع آوری اطلاعات و اجرا
تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: یافته های تحقیق
داده های آماری جامعه مورد مطالعه
میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه
تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
منابع تحقیق
پیوست (پرسشنامه)

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران
جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه
جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه
جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون
جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی
جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال
جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها
جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت
جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت
جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی

فهرست نمودارها

نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان
نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان
نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال
نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیتبيماريهاي رواني


تاريخچه سلامت روان در ايران


سلامت روانی کارمندان


پایان نانه سلامت رواني كاركنان بهزيستي


ميانگين سلامت رواني جامعه


نمودار آماری سلامت روانی


دانلود پایان نامه


پایان نامه رشته روانشناسی


پایان نامه روانشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی :: دانلود فایل ها

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:دانلود پایان نامه بررسی سلامت ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی ...

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 Posted on سپتامبر 9, 2014 سپتامبر 8, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 بسته هستند

پایان نامه بررسی سلامت رواني كاركنان اداره بهزيستي

پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه,بررسي سلامت رواني كاركنان,کارکنان بهزیستی,تحقیق روانشناسی,روانشناسی عمومی,سلامت روانی کارکنان,سلامت روانی کارمندان,ارزیابی سلامت روان,اداره بهزیستی,پروژه رشته روانشناسی,سنجش ...

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور ...

بررسی سلامت روانی,سلامت روانی کارکنان,سلامت روانی کارکنان بهزیستی,,پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶,تیبا آی فا

پایان نامه بررسی سلامت رواني كاركنان اداره بهزيستي

پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه,بررسي سلامت رواني كاركنان,کارکنان بهزیستی,تحقیق روانشناسی,روانشناسی عمومی,سلامت روانی کارکنان,سلامت روانی کارمندان,ارزیابی سلامت روان,اداره بهزیستی,پروژه رشته روانشناسی,سنجش ...

پایان نامه بررسی وضعیت بهزیستی روانی کارکنان ایران خودرو

پایان نامه بررسی وضعیت بهزیستی روانی کارکنان ایران خودرو. موضوع : دانلود, دانلود محصولات علمیدانلود, دانلود محصولات علمی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی ...

پایان نامه : بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 Posted on سپتامبر 9, 2014 سپتامبر 8, 2016 Author user10 دیدگاه‌ها برای پایان نامه : بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 بسته هستند

پژوهش بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی | رادونیس

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی، docx WORD 192 قابل ویرایش Link. دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی ...

میزان سلامت روانی کارکنان را مورد بررسی قرار دهند و به نتایج حاصله توجه خاصی داشته باشند با ارائه و تنظیم برنامه های جدیدتر و ایجاد تغییراتی در محیط ، میزان و شرایط کاری در بهزیستی در جهت بهبود سلامت روانی کارکنان خود ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی ...

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 Posted on سپتامبر 9, 2014 سپتامبر 8, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 بسته هستند

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی ...

میزان سلامت روانی كاركنان را مورد بررسی قرار دهند و به نتایج حاصله توجه خاصی داشته باشند با ارائه و تنظیم برنامه های جدیدتر و ایجاد تغییراتی در محیط ، میزان و شرایط كاری در بهزیستی در جهت بهبود سلامت روانی كاركنان خود ...

دانلود رایگان پایان نامه ارتباط سلامت روانی با بهزیستی ...

05/05/2015 · چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه ارتباط سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ” بدین شرح است: بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد.

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور ...

بررسی سلامت روانی,سلامت روانی کارکنان,سلامت روانی کارکنان بهزیستی,,پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶,تیبا آی فا

دانلود رایگان پایان نامه ارتباط سلامت روانی با بهزیستی ...

05/05/2015 · چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه ارتباط سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین ” بدین شرح است: بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد.

تحقیق سازماندهی منابع اینترنتی - چالش ها و ضرورت ها


شیپ فایل جاده های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان


پروژه تشخيص خطا در شبکه‌هاي هوشمند قدرت با اندازه گيري‌ سراسري


پرسشنامه سنجش پرخاشگری آیزنگ


تحقیق سازماندهی منابع اینترنتی - چالش ها و ضرورت ها


فیلم آموزشی شبیه‌سازی سقف تاشو در نرم‌افزار اینونتور


پاورپوینت مدیریت تحول


مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی


تحقیق استراتژي سه جانبه


شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خوزستان