دانلود رایگان


مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهدبیان مساله:
ماهيت حقوقي وفاي به عهد
پيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق ساير کشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريکا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظريه است. ‌
نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد
براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد.
اين نظريه در ميان حقوق‌دانان فرانسوي و برخي کشورهاي ديگر مانند آلمان و مصر مطرح مي‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفاي به عهد توافق يا قراردادي است که موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون مي‌باشد. مطابق اين نظريه، وصول طلب براي سقوط دين بدهکار کافي نيست و پذيرش او امري است ضروري؛ به همين جهت بايد اهليت تصرف داشته باشد.
در ميان حقوق‌دانان فرانسوي، «فرجاوي» معتقد است که وفاي به عهد ذاتاً يک عمل حقوقي بوده و داراي دو عنصر مادي و قراردادي است. عنصر مادي‌اش عبارت است از تسليم مال و انجام فعل و عنصر قراردادي آن توافق متعهد و متعهد‌له مي‌باشد«بودن»، ديگر حقوق‌دان فرانسوي نيز عقيده دارد که وفاي به عهد عبارت از يک قرارداد است. به همين جهت توافق اراده متعهد و متعهد‌له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده داراي آثاري است که منجر به سقوط حقي مي‌شود.
به موجب اين نظر، وفاي به عهد واقعه مختلطي است که مرکب از عمل مادي (مانند تسليم مقداري پول يا اجراي عمليات ساختماني) يا ترک عملي و توافق بر انجام تعهد است که خود يک عمل حقوقي مي‌باشد؛ اما عنصر عمل حقوقي غالب است. به همين علت به اعمال حقوقي ملحق مي‌شود. به هر حال وفاي به عهد توافق و قراردادي براي انجام تعهد مي‌باشد و وقتي که وفاي به عهد قرارداد و توافق بين متعهد و متعهدله است، در اين صورت عمل حقوقي Acte juridiquc‌ مي‌باشد که در آن احکامي که در ساير اعمال حقوقي جاري مي‌شود، جاري خواهد بود. از آنجا که وفاي به عهد عملي حقوقي است، ناگزير بايد تراضي در آن باشد و ايجاب و قبول آن هم به اين صورت است که آنچه متعهد تسليم مي‌کند «ايجاب» و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله «قبول» مي‌باشد. همچنين به خالي بودن اراده از عيوب آن تأکيد شده است.برخي از نويسندگان ايراني نيز ضمن نوشته‌هاي خود به قرارداد بودن وفاي به عهد- ولو در برخي مصاديق- اشاره نموده‌اند که ذکر آن موارد خالي از فايده نيست. به نظر مرحوم دکتر امامي، اگر مورد تعهد، کلي في‌الذمه باشد، تسليم آن معامله جديد محسوب مي‌شود. وي تصريح مي‌کند: <تسليم مورد تعهد در صورتي که کلي في‌الذمه باشد، از نظر تحليل عقلي معامله جديدي است و مانند انتقال عين خارجي است؛ زيرا کلي که مورد تعهد قرار گرفته، داراي افراد عديده در خارج مي‌باشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست و مي‌تواند هر يک از افراد کلي را براي ايفاي تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد به‌تنهايي موجب ايفاي تعهد نمي‌شود؛ بلکه بايد آن را تسليم متعهد‌له کرده و او آن را قبض نمايد. اين عمل که به صورت يک عمل قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد در حقيقت معامله جديدي است؛ زيرا تسليم در اين مورد تمليک به متعهدله مي‌باشد که کلي آن مورد تعهد بوده است. تمليک محتاج به قصد انشاست که به وسيله تسليم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام مي‌‌شود.
دانلود مقاله


مقاله حقوق


مقاله وفای به عهد


وفای بعهد


ماهیت حقوقی وفای به عهد


حقوق وفای به عهد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد,Manuscript. تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران .

ماهیت حقوقی وفای به عهد - دادراه

ماهیت حقوقی وفای به عهد. پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد.

مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد,گِت-پِیپِر

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می­طلبد.

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق: فقه و مبانی حقوق اسلامی: مقاله 2، دوره 49، شماره 1، بهار 1395 ، صفحه 1-15 اصل مقاله (213.01 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2016.60139: نویسنده: زهرا اکرمی

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد. مطالب مرتبط. مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

ماهیت حقوقی وفای به عهد چیست؟ - یاسا

21/11/2018 · وفای به عهد از اموری است که می توان به صورت حقوقی به آن پرداخت. ایفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نام های وفای به عهد به شمار می روند.

ماهیت و آثار حقوقی وفای به عهد در حقوق ایران با مطالعه ...

طرفین در وفای به عهد است.در این مقاله به شرح این نظریات و دلایل آنها پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماهیت حقوقی وفای به عهد در تمام مصادیق خود، یک عمل حقوقی است که تابع قواعد عمومی قراردادهاست.اما ویژگی های ...

مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد,Manuscript. تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران .

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد. مطالب مرتبط. مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد,Manuscript. تحقیق,کارآموزی,مقاله,,مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد. سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران .

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

بیان مساله: ماهیت حقوقی وفای به عهد پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد.

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

ادامه و دانلود. ماهیت حقوقی وفای به عهد پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد.

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد. مطالب مرتبط. مفاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

پایان نامه، مقاله، پروژه، تحقیق - مقاله ماهیت حقوقی وفای ...

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد. دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد | 98 فایلز

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهددسته بندیفقه و حقوق اسلامیفرمت فایلdocxحجم فایل86 کیلو بایتتعداد صفحات10پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شودپیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن ...

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

دسته: فقه و حقوق اسلامی حجم فایل: 86 کیلوبایت. تعداد صفحه: 10. پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد.

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد,,مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد ,دانلود پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، تحقیق...

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد. دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 13 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت ...

ماهیت حقوقی وفای به عهد - law.a222.org

به هر حال وفای به عهد توافق و قراردادی برای انجام تعهد می‌باشد: <ان الوفاء هو اتفاق علی قضاء الدین> و وقتی که وفای به عهد قرارداد و توافق بین متعهد و متعهدله است، در این صورت عمل حقوقی Acte juridiquc‌ می‌باشد که در آن احکامی که ...

پایان نامه، مقاله، پروژه، تحقیق - مقاله ماهیت حقوقی وفای ...

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد. دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

ادامه و دانلود. ماهیت حقوقی وفای به عهد پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد.

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد - دانلود رایگان

دانلود رایگان ماهیت حقوقی وفای به عهد پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود, باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از ن

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

جوانمردی، ناهید (1385) ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4، سال 3، صص 68-45. [7]. جعفری فشارکی، محمد (1381) ماهیت حقوقی وفای به عهد ، نشریه خبرنامه کانون وکلای دادگستری ـ منطقه اصفهان، شماره پیاپی 2، سال ...

تحقیق عایق حرارتی

پاورپوینت آلودگي بو

شماتیک و فایل Board View مک بوک پرو اپل 15 اینچ

جزییات اجرایی اسکوپ سنگ نما

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان)

پاورپوینت-اصول محوطه سازی در شهرسازی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

تحقيق جزاي اسلامي

دانلود فایل پیچ مغزی 30

بررسی نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان

سرویس منوال و (boardview) بردویو MS 7687 2.0 IH61M