دانلود رایگان


مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار
چکيده :
در اين مقاله ابتدا مکتب توسعه پايدار و جايگاه آن در برابر ساير نکاتب توسعه تبيين مى شود ،سپس شاخصه هاى موجود در تبيين پايدارى توسعه مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد .رويکرد مبنا در اين پژوهش ،لزوم در نظر گرفتن مولفه هاى پويش فرهنگى و درون زايى صنايع بومى کشور به مثابه شاخص هايى است که در کنار توجه به محيط زيست به عنوان مولفه هاى توسعه پايدار جاى طرح مى يابند .نتيجه به دست آمده از اين پژوهش ،محوريت پارادايم طراحى در اجراى الگوى توسعه پايدار است که در برابر پارادايم مهندسى و ساير الگوهاى توسعه قابليت تبيين مى يابد .در نهايت راهکارهاى بر هم کنش دو سويه اين دو رهيافت در جهت گسترش صنايع کشور، به بحث گذاشته شده است .
واژه هاى کليدى :
توسعه پايدار ،طراحى صنعتى ،توسعه درون زا،پارادايم طراحى ،پويش فرهنگى .
فهرست
1-تعريف مفاهيم
1-1صنعت
1-2- طراحى صنعتى
2- توسعه
2-1- تعريف توسعه
2-2- توسعه اقتصادى
2-3-1- مکتب نوسازى
2-3-2- مکتب وابستگى
2-3-3- مکتب نظام جهانى
2-4- توسعه پايدار:
3- شيوه ها ى توسعه در صنايع
3-1- نگرش ها و سرمشق ها
3-1-1- پارادايم مهندسى و توسعه
3-1-2- نقد پارادايم مهندسى و حضور طراحى ،به مثابه پارادايم
3-1-3- مبانى پارادايم طراحى
4- رهيافتى بر مقايسه مکاتب توسعه
5- باز تعريف مولفه هاى توسعه پايدار
5-1- درونزايى توسعه
5-2-پويش فرهنگ ملى
5-3- تعادل با زيست بوم
6- روش هاى نگرش به طراحى صنعتى ،براى تداوم پيشرفت فن آورى اقتصادى
6-1- نگرش شاخص ؛برآورد طراحى صنعتى، به مثابه شاخص توسعه :
6-2-نگرش هويتى ؛عامل بومى سازى فرايند توسعه :
6-3- نگرش محورى ؛ براورد طراحى صنعتى به مثابه محور برنامه ريزى توسعه
نتيجه گيرى
دانلود مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار


توسعه پايدار


طراحى صنعتى


توسعه درون زا


پارادايم طراحى


پويش فرهنگى


دانلود مقاله


جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مولفه هاي توسعه پايدار

1- مولفه هاي توسعه پايدار: 1-1- آموزش و دانشگاه: در دوران ما، آموزش و پرورش به عنوان موثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالشهاي آينده مورد توافق قرار گرفته است و اصولا پذيرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنياي ...

SID.ir | بسط مفهومي توسعه پايدار

4 - بسط معنايي توسعه پايدار: بر اساس اين پژوهش توسعه پايدار را مي توان "مديريت روابط سيستمهاي انساني و اكوسيستمها به منظور استفاده پايدار از منابع در جهت تامين رفاه حال و آينده انسانها و اكوسيستمها" تعريف كرد.

SID.ir | مولفه هاي پايداري اجتماعي در برنامه هاي توسعه ايران

پايداري اجتماعي يکي از مفاهيم مرتبط با توسعه پايدار است که از دهه 1960 به بعد در برنامه هاي توسعه کشورهاي مختلف وارد شد اما به دليل عدم اجماع بر سر مولفه ها و جايگاه آن در ميان ساير اجزاء توسعه پايدار در عمل به گونه هاي ...

بررسي نقش خوشه‌هاي صنعتي در توسعه پايدار

اين در حالي است كه در كشور ما با وجودي كه بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار مي‌گيرند، به‌دليل نداشتن استراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي موجود صنعتي و رها كردن واحدهاي كوچك توليدي به حال خود ...

مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار

مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار,,مقاله جايگاه طراحى صنعتى در توسعه پايدار ,دانلود پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، تحقیق...

ليست عنوان مقالات فارسي جايگاه طراحي شهري در نظام توسعه ...

جايگاه طراحي شهري در نظام توسعه شهري جايگاه مهندسي پزشكي در آموزش عالي كجاست

مقاله کنفرانس: طراحی شهری برپایه مفهوم توسعه پایدار ...

مفهوم توسعه پايدار را مي توان يك تغيير مهم در فهم رابطه انسان با طبيعت و خود دانست. امروزه طراحي شهري بايد هدفمند بودن آن ويا برقراري پيوند بين اهداف و طرح شهر باشد.

توسعه پايدار - hpaper.ir

توسعه پايدار دانلود پاورپوینت فناوری سبز مقدمه: بشر در دهه‌ های پایانی قرن بیستم با این واقعیت مواجه گردید که بسیاری از نگرانیهای زیست‌ محیطی فراروی وی همچون رشد جمعیت، اسراف در استفاده از منابع، نابودی زیستگاههای ...

SID.ir | مولفه هاي پايداري اجتماعي در برنامه هاي توسعه ايران

پايداري اجتماعي يکي از مفاهيم مرتبط با توسعه پايدار است که از دهه 1960 به بعد در برنامه هاي توسعه کشورهاي مختلف وارد شد اما به دليل عدم اجماع بر سر مولفه ها و جايگاه آن در ميان ساير اجزاء توسعه پايدار در عمل به گونه هاي ...

مقاله کنفرانس: طراحی شهری برپایه مفهوم توسعه پایدار ...

مفهوم توسعه پايدار را مي توان يك تغيير مهم در فهم رابطه انسان با طبيعت و خود دانست. امروزه طراحي شهري بايد هدفمند بودن آن ويا برقراري پيوند بين اهداف و طرح شهر باشد.

طراحی و تولید محصول در شرکت الکترو استيل :گزارش کارآموزی ...

در واقع وجود طراحان صنعتي در بخشهاي طراحي و همين طور توسعه و تحقيقات براي واحد مربوطه مي تواند بسيار تاثير گذار باشد،اين تاثير گذاري مي تواند هم به لحاظ فني و هم به لحاظ زيبايي شناسي باشد.

قرار گيري دانشگاه صنعتي نوشيرواني در جايگاه پنجم كشور در ...

شايان ذكر است كه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در رتبه بندي كلي موسسه تايمز در جايگاه نخست كشور و رتبه ي 251 تا 300 در سطح جهان در زمينه ي فني و مهندسي، و رتبه ي 55 بين دانشگاههاي جوان دنيا قرار دارد.

جستاری بر مفهوم توسعه پايدار

اينكه توسعه پايدار در عمل چه معنا مي دهد ، چارچوب هاي آن چيـست و اجـ زاي مفهـومي آن كدامند ، مقوله هايي است كه در كشور ما نيز ب ه طور جدي بهآن توجه نشده است و هـدف از اين مقاله نيز پرداختن بهآن و بسط مفهومي توسعه پايدار ...

پايان نامه‌هاي دفاع شده

دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د; ۹۹/۴/۳۰ دکتر امير ساعد وكيل جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت

بررسي نقش خوشه‌هاي صنعتي در توسعه پايدار

اين در حالي است كه در كشور ما با وجودي كه بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار مي‌گيرند، به‌دليل نداشتن استراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي موجود صنعتي و رها كردن واحدهاي كوچك توليدي به حال خود ...

مقاله کنفرانس: تاثیر متقابل معماری و طراحی پایدار در جهت ...

ارزيابي مفهوم معماري، و ارتباط ان با توسعه پايدار به منزله نزديك ترين مفهوم با محيط زيست شهري و از شاخه هاي اصلي محيط زيست مي باشد به اين ترتيب در طراحي پايدار، معمار و شهرساز بايد در ابتدا ويژگي هاي يك مكان يا زمينه را ...

SID.ir | تاثيرات دو جانبه طراحي صنعتي و توسعه پايدار در ...

در اين مقاله ابتدا مباحث توسعه پايدار و جايگاه آن در برابر ساير مکتب هاي توسعه تبيين مي شود. سپس شاخصه هاي موجود در تبيين پايداري توسعه مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

دانلود تحقیق در مورد مبانی طراحی منطبق بر معماری پایدار

مبانی طراحی منطبق بر معماری پایدار مهمترین عناوین مندرج دراین تحقیق : تعریف مفاهیم پایداریتوسعه پایدار از تعریف تا مفهوماهداف توسعه پایدارتوسعه پایدار و معماری جایگاه معماری پایدار در اندیشه معماریمفهوم سازی معماری ...

جستاری بر مفهوم توسعه پايدار

اينكه توسعه پايدار در عمل چه معنا مي دهد ، چارچوب هاي آن چيـست و اجـ زاي مفهـومي آن كدامند ، مقوله هايي است كه در كشور ما نيز ب ه طور جدي بهآن توجه نشده است و هـدف از اين مقاله نيز پرداختن بهآن و بسط مفهومي توسعه پايدار ...

نقش دولت در توسعه صنعتي ايران

مقاله: منبع ... شايد مهمترين عامل توسعه صنعتي در کشورهاي در حال توسعه، آزادسازي تجارت و آزادسازي بازارهاي کار و سرمايه است که اغلب با مساله خصوصي سازي و اصلاح شرکت هاي دولتي همراه مي گردد.

پايان نامه‌هاي دفاع شده

جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت ... طراحي صنعتي ... شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي توسعه پايدار در ورزش قهرماني و ارائه مدل

جستاری بر مفهوم توسعه پايدار

اينكه توسعه پايدار در عمل چه معنا مي دهد ، چارچوب هاي آن چيـست و اجـ زاي مفهـومي آن كدامند ، مقوله هايي است كه در كشور ما نيز ب ه طور جدي بهآن توجه نشده است و هـدف از اين مقاله نيز پرداختن بهآن و بسط مفهومي توسعه پايدار ...

توسعه پايدار - hpaper.ir

توسعه پايدار دانلود پاورپوینت فناوری سبز مقدمه: بشر در دهه‌ های پایانی قرن بیستم با این واقعیت مواجه گردید که بسیاری از نگرانیهای زیست‌ محیطی فراروی وی همچون رشد جمعیت، اسراف در استفاده از منابع، نابودی زیستگاههای ...

مولفه هاي توسعه پايدار

1- مولفه هاي توسعه پايدار: 1-1- آموزش و دانشگاه: در دوران ما، آموزش و پرورش به عنوان موثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالشهاي آينده مورد توافق قرار گرفته است و اصولا پذيرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنياي ...

طراحی و تولید محصول در شرکت الکترو استيل :گزارش کارآموزی ...

در واقع وجود طراحان صنعتي در بخشهاي طراحي و همين طور توسعه و تحقيقات براي واحد مربوطه مي تواند بسيار تاثير گذار باشد،اين تاثير گذاري مي تواند هم به لحاظ فني و هم به لحاظ زيبايي شناسي باشد.

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان (واقع در استان همدان)


طراحی V-Block Assembly در نرم افزارکتیا


تحقیق مدرسه ایران زمین کامران دیبا


تحقیق معماري ديناميك


گزارش کارگاه های آزمایش بتن


تحقیق ساختار سیاسی و اجتماعی کوفه در دهه هاي نخستين اسلامي


طرح توجیهی تولید حوله


آشنائی با پروتكل FTP، بهمراه پاورپوینت


پاورپوینت پل ها و معماری آنها


8250 ایمیل فعال كاربر ايراني