دانلود رایگان


پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)مقدمه:
واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری داشتند و به همین سبب است که بیشترین تنوع در طراحی این نوع از فضاها وجود داشت،زیرا شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور بسیار متنوع است.
طراحی داخلی هر یک از گونه های مسکونی نیز متناسب با ویژگیهای محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه،مصالح،اثاثیه و سایر امکانات کمابیش همانند در هر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین و مشخصی وجود داشته باشد که بر حسب وسعت یک خانه و جایگاه اقتصادی-اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است.
اهمیت معماری داخلی در خانه های درونگرا غالباً بیش از طراحی داخلی در ساختمانهای برونگرا بود،زیرا در بافتهای فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع در این گونه بافتها،غالباً بیشتر وقت زنان و کودکان در داخل خانه صرف می شد و افزون بر آن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده در خانه می گذشت و در نتیجه شکل درونی خانه و فضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت،در حالی که در بافتهای برونگرا و به ویژه در نواحی حاشیه دریای خزر،مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون از خانه صرف می شد و در نتیجه طراحی داخلی فضاها در خانه های مربوط به گروه های متوسط مردم،اهمیت کمتری نسبت به نمونه های مشابه آن در بافتهای درونگرا داشت.
خانه سلطان القرایی در استان آذربايجان شرقي و شهرستان تبريز، در منطقه اي زلزله خيز و اقليمي سرد با بافت درون گرا و پيوسته و ارگانيك در محله شتربان شهر قرار گرفته است و داراي دسترسي از كوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامي باشد. تاريخ احداث و نام معمار آن مشخص نيست ولي بخش اعیانی اين بنا در دوره حكومتي سلسله قاجار و بخش اندرونی در دورهی پهلوی ساخته شده است. كاربرد بنا مسكوني و نوع مالكيت خصوصي بوده مساحت آن حدود 320 متر مربع در عرصه و 360 متر مربع در اعیانی می باشد .
خانه در مورخه 86/3/13 درآثار ملی کشور به ثبت رسیده است در حال حاضر توسط ميراث فرهنگي در دست مرمت مي باشد که با توجه به بودجه كم ميراث فرهنگي مرمت بسيار كند پيش مي رود و هر سال وضعيت اين خانه با ارزش ناگوارتر مي شود. بناي ساختمان بيروني نسبتا سالم است ولي در ساختمان اندروني بيش از 50% نياز به مرمت داريم.
به نظر مي رسد اگر عمل مرمت اين گونه پيش رود بعد از گذشت چند سال از اين خانه جز تلي از خاك نخواهيم داشت.فهرست مطالب:
ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن
طرح مسئله
موضوع
استان آذربایجان شرقی
معرفی استان آذربایجان شرقی ( مطالعات جغرافیایی )
همسایگی های استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان
جغرافیایی طبیعی و اقلیم استان آذربایجان شرقی
آب و هوای استان
درجه حرارت و میزان بارندگی
بادها و جریانات هوایی و بادهای منطقه
بادهای محلی استان آذربایجان شرقی
فشار هوا
نور خورشید
نام و پیشینه تاریخی
وجه تسمیه
پیشینه تاریخی(قبل از اسلام)
پیشینه ی تاریخی پس از اسلام
آذربایجان به هنگام ورود اسلام
آذربایجان به هنگام ورود سلجوقیان
آذربایجان تحت اشغال مغول ها
آذر بایجان در زمان تیموریان ،قراقویونلو،آق قویونلو
آذربایجان در زمان صفویه
آذربایجان در زمان افشاریه
آذربایجان در زمان قاجاریه
آذربایجان در دوره ی پهلوی
پژوهش های شهر شناختی:
موقعیت تبریز در استان
جغرافیای تبریز و توپوگرافی
چگونگي پستي و بلندي کوهها و ارتفاعات مهم
جهت باد غالب در فصول مختلف سال
بررسی شرایط اقلیمی در منحنی استریو گراف
سیل در تبریز
وجه تسمیه تبریز
شناخت روند شکل گیری و تحول شهر تبریز
از آغاز تا حمله مغول
از حمله مغول تا دوره قراقويونلو
از دوره قراقويونلو تا دوره صفوي
از دوره صفويه تا اواخر دوره قاجار
دوره ی پهلوی تا پس از انقلاب
شناخت ساختار تاریخی و فرهنگی شهر
بافت تاریخی تبری
میدان های شهر
شناخت روند شکل گیری خانه ها و مفهوم خانه
محله و خانه در شهر تبریز
محله ها و ویژگی های واحدهای مسکونی
نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی بهنام
نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی نیکدل
نمونه ی خانه در دوره ی قاجار
تزیینات دوره ی قاجار درخانه های شهر تبریز
نفوذ معماری غرب
شناخت محله:
محله شتربان
گمانه زنی های موجود در مورد وجه تسمیه
شتربان در نقشه دارالسلطنه (اسدالله خان مراغه ای )
شتربان در نقشه خریطه شهر تبریز
شتربان در نقشه قراجه داغی
نقشه شهر تبریز در 1309ه.ق
بزرگنمایی نقشه شهر تبریز در سال1309
دروازه شتربان قدیم
مساجد و اماکن مقدس شتربان:
مسجد جامع حسن پادشاه
مجموعه صاحب الامر
بقعه ی صا حب الامر در عکس هوایی
مسجد ثقه الاسلام
مسجد میلی
بقعه سید ابراهیم
سنگ بسم الله
مقبره حمال تبریزی
مسجد میرعبدالعلی لنکرانی
مسجد شکلی
موقعیت مسجد شکیلی در نقشه و عکس هوایی و رابطه آن با اثر
مسجد عربلر
مسجد حاج کاظم
مسجد سید علی آقا
مسجد حاج آقا بابا
مسجد شهید کاظمی(بالا مچید)
مسجد حسینیه
اماکن تاریخی محله شتربان:
قنات های کوی شتربان
حمام کوی شتربان
میدان صاحب آباد
باغ صاحب آباد(کاخ هشت بهشت)
مجموعه بازار شتربان
مقابر عرفا
قانلی یخچال
نگاهي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شتربان:
مدارس محله شتربان
مدرسه انوري
مدرسه اسلاميه شتربان
مدرسه علوم حوزوي اكبريه
مدرسه محمدي
دبستان صبا
دبستان شيخ سليم
دبستان سردار ملي
تاريخ سياسي كوي شتربان:
انقلاب مشروطيت
آغاز جنبش تبريز در انقلاب مشروطيت از شتربان
برپاشدن انجمن اسلاميه در تبريز :
آغاز دشمني مردم دوه چي با مشروطه
نخستين خونريزي در تبريز و نقش كوي شتربان
انتشار روزنامه « ملا عمو » در شتربان :
خيزش اسلاميه و بابي خواندن مجاهدين
آغاز جنگ تبريز
حمله حسين خان براي نابودي اسلاميه
تصرف قسمتي از شتربان توسط مجاهدين
تصرف كامل شتربان و برانداختن انجمن اسلاميه(سه شنبه بيست و يكم مهرماه)
به دار آويخته شدن ميرهاشم شترباني
مير هاشم دوه چي
كربلايي حسين آقا فشنگچي
نگاهي گذرا به تبريز و كوي شتربان(از ابتداي سلطنت رضاخان تا پيروزي انقلاب اسلامي)
مشاهير كوي شتربان:
علامه محمد تقي جعفري
خاندان سلطان القراء تبريزي
آيت الله العظمي حاج ميرزا جواد آقا سلطان القرائي
استاد علي نظمي تبريز
استاد عبدالعلي كارنگ
دكتر جليل تجليل
آقاي علي ابوالفتحي
خانواده ناجيان (حاج اسماعيل عطار و حاج علي اكبر ناجيان)
حجت الاسلام عباس رسولي
پرفسور سعيد پناهي
دكتر برادران
دكتر صدقياني
مشاهير هنري:
ميرزا حسن هريسي
استاد مرتضي رسام نخجواني
استاد حاج ابراهيم بخت شكوهي
استاد جمشيد عباچي زاده
خاندان جوادي فام
مجتبي نخجواني
مشاهير اقتصادي:
استاد حاج سيد مصطفي عالي نسب ( پدر صنعت ايران )
جناب آقاي صمد بحرين :
مسعود پناهي
خاندان حريري
خاندان محموديه
حاج ابوالقاسم جوان
ابولقاسم شكروي (شكلّي)
حاج محد تقي صراف
خانواده نوخت
مشاهر دنی:
آيت الله ميرزا علي غروي علياري (بالا مجتهد)
حاج ميرزا محمود انصاري (1380-1295 ش)
سيد محمد حجت كوه كمره‌اي
آيت ا.. اشراقي سرابي
آيت ا.. گرگري
آيت ا.. قزلچه اي
آيت ا... مدني تبريزي
آيت ا.. دينوري
آيت ا... شترباني
آيت ا... مدني آذرشهري
حجت الاسلام محمد حسين انزابي
شيخ محمد حسين انزابي (1378-1299 ش)
حجت الاسلام عبد الحسين غروي
سيد رضا آل محمد
مرحوم آيت ا... علي اكبر محدت صديق
حجة الاسلام ميرزا محرم علي ميرزائي
میدانچه ها و محله های معروف شتربان:
میدان کاه فروشان
رابطه میدان شهید مدنی و خانه مورد نظر
مشاغل میدان کاه فروشان
اماکن ارزشمند میدان
محله گرو(دره گراب)
اماکن ارزشمند محله
کوچه اسلامیه
کوچه صدقیانی
کوچه بیدزار
چهار دربند
کوچه شرشرا
کوچه توت زار
اماكني كه اسامي آنها در طي صد و پنجاه سال اخير در اين محله تغيير يافته اند
خيابان شمس تبريزي:
شتربان امروز و مشكلات آن
دسترسی مربوط به اثر:
کاربری های پیرامون اثر
فضاهای پر وخالی اطراف اثر
عکسهای هوایی منطقه مربوط به اثر در سال 1335
نقشه راههای ارتباطی اطرا ف اثر
موقعيت اثر
شناخت وضعیت دید و منظر و امتدادهای بصری در راستای شبکه های دسترسی به اثر:
بررسی محیط پیرامون بنا:
بافت درونگرا
کیفیت بافت شهری در اطراف بنا
ساخت و ساز های اطراف بنا
جریان های ارتباطی اطراف بنا
خانه های قدیمی
مقایسه تطبیقی خانه ها:
مفهوم خانه
فضاهای موجود در خانه های سنتی ایران
انتخاب خانه های تصادفی هم دوره با اثر
خانه سلطان القرائی
موقعیت خانه
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه سلطان قرائی
خانه مشروطه
موقعیت خانه مشروطه
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه مشروطه
خانه حیدرزاده
موقعیت
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه حیدر زاده
موزه سنجش
موقعیت
فضاها
دست رسی
نور
رنگ
تحلیل موزه سنجش
نتیجه
معرفی و تحلیل خانه سلطان القرایی
خانه سلطان القرایی:
توصيف خانه سلطان قرائی از ديدگاه تنها وارث ايشان
شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّائی
آثار
چند نامه از دفتر نامه ها
نمونه تذهیب، نقاشی
توضیحات اجمالی بنا
دوره بندی
معرفی ساختمان بیرونی
معرفی عناصر:
ورودی
روشنایی
سیرکلاسیون
معرفی فضاهای ساختمان بیرونی:
معرفی فضاهای ساختمان اندرونی:
اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی
اولویتهای اجرایی خانه سلطان القرایی:
سازه:
پلان دیوار بار بر
تیرریزی بخش اندرونی
تیرریزی بخش بیرونی
اجرای تکیه گاه سازی(کیز)
توزیع نیروها
جزئیات پی
جزییا اجرایی
آسیب نگاری:
عوامل آسیب رسان داخلی
آسیب نگاری فضای 1-اتاق
آسیب نگاری فضای 2-اتاق
آسیب نگاری فضای 2-اتاق
آسیب نگاری فضای 4-اتاق
آسیب نگاری فضای 5-فیلتر ورودی
آیب نگاری فضای 6-سرویس
آسب نگاری فضای 7-مطبخ
آسیب نگاری فضای 8-فیلتر طبقه اول
آسیب نگاری فضای 9-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 10-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 11-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 12-شاه نشین
آسیب نگاری فضای 13-اتاق
آسیب نگاری فضای 14-انبار
آسیب نگاری فضای 15-راهرو
آسیب نگاری فضای 16-انبار
آسیب نگاری فضای 17-فیلتر ورودی شاه نشین
آسیب نگاری فضای 18-اتاق
آسیب نگاری فضای 19-انبار
آسیب نگاری فضای 20-انبار
آسیب نگاری حیاط اندرونی
سیب نگاری حیاط بيروني
آسیب شناسی
دلایل پوسیدگی شکست ازلحاظ ساختاری درساختمانهای کاهگلی
تعمیرات اصلی
مواد مورد استفاده برای تعمیر
روش های تعمیرپیشنهادشده
آسیب شناسی ساختمان بیرونی
آسیب شناسی ساختمان اندرونی
مرمت:
مفهوم مرمت
علل خرابی یک بنای تاریخی
طرح مرمت
اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی
نمونه های آسیب نام برده
راهکار های درمان آسیب ها
نمونه ی پی بندی دیوار های خارجی
حذف رطوبت پایین رونده(نزولی)
حذف آسیب های بصری
نمونه های آسیب نام برده
رفع ترک در تکیه گاه قوس
احیا:
مفهوم احيا

باز نگری بافت

ساختار فضا

تحقیقات میدانی

پلان مبلمان طراحی شده

تفکیک بخش ها

منابعپاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی


پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه


دانلود پاورپوینت مرمت خانه


مرمت خانه


تحقیق مرمت خانه


مرمت خانه سلطان القرایی


تحقیق درباره خانه سلطان القرایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها

پاورپوینت شناخت ... با هم به كاملترين نحوي جمع شوند ايجاد مطلوب ترين مسكن را خواهند نمود و اگر هر كدام از اين دو جنبه كمبودي داشته باشند مسكن به نحو خوبي پاسخ گو نخواهد بود. در فضاهای خانه های ...

پروژه مرمت و احیاء کاخ هروی تهران ( عمارت عين الدوله ) ۱۸۰ ...

پروژه مرمت و احیاء کاخ هروی تهران ( عمارت عين الدوله ) ۱۸۰ اسلاید قابل ویرایش برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت معماری دی ال جهت ارائه

دانلود پروژه مرمت ابنیه تاریخی

پروژه درس مرمت ابنیه تاریخی(برای رشته معماری) امامزاده عبدالله شوشترقیمت: 10000 تومانمشخصات پروژه فرمت : doc (نرم افزار Word)تعداد صفحات : 59فهرست مطالب این پروژه:فصل اول,شناخت شهر و محدوده بنافصل دوم,شناخت موضوع.فصل سوم,شناخت ...

فروشگاه پروژه ها, تحقیقات و مقالات دانشجویی

پاورپوینت مرمت مسجد جامع اصفهان. دانلود پاورپوینت مرمت مسجد جامع اصفهان ۴۹ اسلاید فهرست مطالب مقدمه نحوه اداره کردن پلان ها موقعیت مسجد اولیه قرن دوم مسجد با طرح عربی (طرح بازسازی شده حصار خشتی اطراف مسجد) الحاق دیواره ...

فروشگاه پروژه ها, تحقیقات و مقالات دانشجویی

پاورپوینت مرمت مسجد جامع اصفهان. دانلود پاورپوینت مرمت مسجد جامع اصفهان ۴۹ اسلاید فهرست مطالب مقدمه نحوه اداره کردن پلان ها موقعیت مسجد اولیه قرن دوم مسجد با طرح عربی (طرح بازسازی شده حصار خشتی اطراف مسجد) الحاق دیواره ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ...

دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلاید

پاورپوینت با موضوع آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران ...

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 24 اسلاید

پاورپوینت نامه نگاری - resale.neosell.ir

دانلود پاورپوينت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلایدموضوع:واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری ...

گزارش و طرح های مرمتی - آشنایی با ،مرمت ابنیه ،خانه ...

جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران جزوات معماری پاورپوینت های معماری درنگ، بهترین درمان خشم است.

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ...

خانه سلطان القرایی در استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز، در منطقه ای زلزله خیز و اقلیمی سرد با بافت درون گرا و پیوسته و ارگانیک در محله شتربان شهر قرار گرفته است و دارای دسترسی از کوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامی باشد.

پاورپوینت مرمت ، پروژه مرمت ، احیا و باز زنده سازه ، مرمت ...

پاورپوینت مرمت ، پروژه ... خانه های تاریخی تبریز,پاورپوینت درس معماری اسلامی,مقاله برای درس آشنایی با ... امیر فاطمی ، پهلوی -خانه ستار خان ، پهلوی -خانه عهدی، قاجاریه -خانه سلطان القرایی ...

بایگانی‌های خانه سلطان القرایی - جدید ترین فایل ها

فایلی با عنوان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) در دسته بندی معماری با برچسب دانلود, پاورپوینت ,طرح مرمت ,خانه سلطان القرایی, در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

پاورپوینت مرمت ، پروژه مرمت ، احیا و باز زنده سازه ، مرمت ...

پاورپوینت مرمت ، پروژه ... خانه های تاریخی تبریز,پاورپوینت درس معماری اسلامی,مقاله برای درس آشنایی با ... امیر فاطمی ، پهلوی -خانه ستار خان ، پهلوی -خانه عهدی، قاجاریه -خانه سلطان القرایی ...

بایگانی‌های طرح مرمت - جدید ترین فایل ها

فایلی با عنوان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) در دسته بندی معماری با برچسب دانلود, پاورپوینت ,طرح مرمت ,خانه سلطان القرایی, در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

پروژه :: مهندسین آینده

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) آنالیز حرارتی همزمان STA کامپوزیت‌های زمینه فولادی

پاورپوینت نامه نگاری

دانلود پاورپوينت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلایدموضوع:واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری ...

پاورپوینت با موضوع آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران ...

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 24 اسلاید

پاورپوینت مرمت ، پروژه مرمت ، احیا و باز زنده سازه ، مرمت ...

پاورپوینت مرمت ، پروژه ... خانه های تاریخی تبریز,پاورپوینت درس معماری اسلامی,مقاله برای درس آشنایی با ... امیر فاطمی ، پهلوی -خانه ستار خان ، پهلوی -خانه عهدی، قاجاریه -خانه سلطان القرایی ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ...

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلاید

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ...

خانه سلطان القرایی در استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز، در منطقه ای زلزله خیز و اقلیمی سرد با بافت درون گرا و پیوسته و ارگانیک در محله شتربان شهر قرار گرفته است و دارای دسترسی از کوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامی باشد.

پروژه مرمت و احیاء خانه ظهیرالاسلام تهران + نقشه اتوکدی

پروژه مرمت و احیاء خانه ظهیرالاسلام تهران+نقشه اتوکدی برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت معماری دی ال جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد

پروژه مرمت و احیاء خانه ظهیرالاسلام تهران + نقشه اتوکدی

پروژه مرمت و احیاء خانه ظهیرالاسلام تهران+نقشه اتوکدی برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت معماری دی ال جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ...

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلاید

پاورپوینت مرمت ، پروژه مرمت ، احیا و باز زنده سازه ، مرمت ...

پاورپوینت مرمت ، پروژه ... خانه های تاریخی تبریز,پاورپوینت درس معماری اسلامی,مقاله برای درس آشنایی با ... امیر فاطمی ، پهلوی -خانه ستار خان ، پهلوی -خانه عهدی، قاجاریه -خانه سلطان القرایی ...

آشنایی با ،مرمت ابنیه ،خانه نوغانچی لنگرود، دانلود ...

آشنایی با ،مرمت ابنیه ،خانه نوغانچی لنگرود، دانلود پاورپوینت تاریخ ایجاد 02/04/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 132 اسلاید قیمت: 5000 تومان حجم ...

تحقیق سيستم هاي حرارتي كف


چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم


طراحي آمبولانس


طراحي آمبولانس


شیپ فایل شهرهای استان تهران به صورت نقطه ای


پاورپوینت نجوم در اسلام


آشنائی با پروتكل FTP، بهمراه پاورپوینت


پاورپوینت بسته بندی های زیست تخریب پذیر


طرح توجیهی تولید حوله


پاورپوینت بسته بندی های زیست تخریب پذیر