دانلود رایگان


پروژه راه سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه راه سازیمقدمه:
با توجه به پيشرفت روز افزون كشورهاي جهان و گذر آن ها از سنتي بودن به صنعتي شدن ؛‌وجود زير ساخت هاي لازم براي اين امر مهم يعني توسعه يافتن بسيار مهم و ضروري مي باشد . يكي از اين زير ساخت ها كه در واقع مي توان گفت كه مهمترين آن ها مي باشد ،‌راه است . راه ،‌شرياني مهم و حياتي است كه دو منطقه ي جمعيتي مانند شهر به شهر ،‌شه به روستا ،‌روستا به روستا و... و حتي در مقياس هاي عظيم ،‌كشوري به كشور ديگر را وصل مي كند.وجود اين زير ساخت مهم و حياتي در گذشته نيز به كرات ثابت گرديده است . راه ها براي انتقال مواد غذايي ،‌مصالح ، تجهيزات استراتژيكي و لوجستيكي بسيار مهم و حياتي مي باشد . يكي ديگر از مهم ترين استفاده هاي راه مسافرت مي باشد كه بدون وجود راه اين امر بسيار سخت و طاقت فرسا است . با توجه به دلايل فوق الذكر و نبود راه هاي كافي در كشور عزيزمان ايران ،‌قسمت عظيمي از بودجه عمراني كشور به احداث راه هاي جديد اختصاص يافته است. از مهم ترين موارد در احداث راه ،‌طرح هندسي و روسازي و هيدرولوژي راه مي باشد . در واقع مي توان گفت كه راه نيز مانند ساختمان نياز به طراحي و محاسبه و در نهايت نقشه هاي اجرايي دارد . در واقع راهي خوب اجرا خواهد شد كه اولا محاسبات و طراحي دقيق درست پشتوانه آن باشد و ثانيا مجريان به خوبي طبق نقشه هاي اجرايي پياده سازي گردد. به همين علت يكي از مهم ترين پروژه هاي دانشجويي در كارشناسي عمران ،‌پروژه راهسازي مي باشد.به دليل اينكه در اين پروژه نوع راه انتخابي ،‌اصلي درجه 1 مي باشد ؛ از توضيح دادن انواع ديگر راه ها و آوردن نكات آئين نامه اي آن ها خودداري كرده و به توضيح و تشريح راه ذكر شده بسنده ميكنيم.
فهرست مطالب: صورت پروژه
اطلاعات كلي پروژه
مقدمه
فصل اول :‌طرح هندسي راه
1-1) معيار هاي كنترل كننده
1-2)انواع راه ها
1-3)تعريف راه اصلي درجه يك
1-4)معيار هاي طراحي
1-5)مقاطع عرضي
1-6)ابنيه ي فني راه
1-7)ترافيك
1-8)تخليه ي آب هاي سطحي
1-9)طبقه بندي عملكردي
1-9-1)عملكرد:
1-9-2)مشخصات:
1-10)طبقخ بندي راه بر اساس پستي و بلندي منطقه
1-11)تعيين سرعت طرح 13
1-12) تعیین حداکثر شیب طولی 14
1-14) رسم مسیر اولیه یا پرگاری یا واریانت راه (تهیه نقشه ی پلان یک مسیر)
1-15) سواره رو
1-15-1) تعيين عرض سواره رو
1-15-2) تعيين شيب عرضي سواره رو
1-16) تعيين عرض شانه راه
1-16-1) تعيين شيب عرضي شانه راه
1-17) شيرواني
1-17-1) تعيين شيب شيرواني
1-18) تعيين حريم راه
1-19) مقطع عرضی از راه
1-20) تعيين حداكثر بر بلندي (دِور)
1-20-1) تعیین طول تامین بربلندی
1-20-1-1) طول حذف شيب مخالف ( )
1-20-1-2) طول شيب بر بلندي ( )
1-20-2)نحوه اعمال بر بلندي
1-21) تعيين حداكثر ضريب اصطكاك و حداقل شعاع قوس
1-22فاصله ديد
1-22-1)فاصله ديد توقف
1-22-1-1) فاصله مشاهده ،‌تصميم گيري و واكنش
1-22-1-29فاصله ترمز
1-22-2)فاصله ديد سبقت
1-22-3) فاصله ديد انتخاب
1-23)فاصله ديد در قوس هاي افقي
1-24) قوس هاي افقي
1-24-1)قوس كلوتوئيد
1-24-1-1) طراحي قوس كلوتوئيد اول (spiral in)
1-24-1-2) طراحي قوس كلوتوئيد دوم (spiral out)
1-24-2)قوس دايره اي ساده
1-24-2-1) طراحي قوس دايره اي ساده (curve)
1-25)قوس هاي قائم (خم ها)
1-25-1) تعيين طول قوس قائم گنبدي ( قوس برآمده)
1-25-2) تعيين طول قوس قائم كاسه اي (قوس فرو رفته)
1-25-3) تبصره
1-26) ترسيم پروفيل طولي و خط پروژه
1-26-1) خط زمين:
1-26-29 خط پروژه
1-26-3) محاسبات شيب خط پروژه
1-26-4) محاسبات مربوط به قوس هاي قائم
1-26-4-1) قوس قائم اول،‌گنبدي (G1 To G2)
1-26-4-2) قوس قائم دوم ‌،كاسه اي (G2 To G3)
1-26-4-3) قوس قائم سوم ، كاسه اي (G3 To G4)
1-26-4-4 قوس قائم چهارم ،‌گنبدي (G4 To G5)
1-27) محاسبه حجم عمليات خاكي
1-28)منحني بروكنر
1-28-1) تعريف
1-28-2) ویژگی های منحنی بروکنر
1-28-3) ترسیم منحنی بروکنر
1-29) پروفیل عرضی
فصل دوم: طرح روسازی راه
2-1) تعریف
2-2) هدف از روسازی
2-3) عوامل موثر در طرح روسازی
2-3-1) ویژگی های خاک بستر روسازی
2-3-2) ویژگی های لایه های روسازی
2-3-3) شرایط جوی
2-3-4) شرایط هندسی
2-3-5) ترافیک
2-3-6) عمر طرح
2-3-7) هزینه طرح
2-4) روش ها و آیین نامه های معتبر طرح روسازی راه
2-5) حجم ترافیک
2-6) نوع وسیله نقلیه، نوع محور و وزن آن ها
2-7) محور هم ارز
2-8) داده های ترافیکی راه برای طرح روسازی
2-9) عمر طراحی
2-10) نشانه خدمت دهی و عملکرد روسازی
2-11) اطلاعات اولیه مورد نیاز
2-12) محاسبه بار هم ارزی
2-13) محاسبه تعداد محور های استاندارد 2/8 تنی در طرح
2-13-1) توضیحات جدول (2-4)
2-14) سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار
2-15) کاهش قابلیت خدمت دهی
2-16) تعیین ضریب ارتجاعی لایه ها
2-18) تعیین ضرایب زهکشی لایه های روسازی
2-19) محاسبه عدد سازه ای
2-20) محاسبات و مقاطع
2-20-1) رویه )بتن آسفالتی(
2-20-2) اساس )مصالح شکسته(
2-20-3) زیر اساس )مخلوط(
2-20-4) مقایسه ضخامت ها با مقادیر مجاز آیین نامه
2-20-5) نمای روسازی
2-20-6) پروفیل عرضی نمونه
فصل سوم : طرح جوی ها
3-1) کلیات
3-2) مطالعات هیدرولوژی و تعیین دبی سیلاب
3-3) موارد موثر در طراحی جوی ها و آبرو ها
3-4) تخلیه آب های سطح راه
3-4-1) تخلیه آب های کف راه
3-5-1) تخلیه آب های بالادست
3-5-2) تخلیه آب های پایین دست
3-6) کانال ها
3-6-1) طرح مسیر و شیب طولی کانال
3-6-2) انواع مقاطع کانال
3-6-3) مقطع مثلثی شکل
3-7) طراحی
3-7-1) تعیین پارامتر های هیدرولیکی
3-7-1-1) سرعت
3-7-1-2) ضریب زبری مانینیگ
3-7-2) محاسبه
3-7-3) نمای آبروی کناری راه
فصل چهارم: متره احجام
1-4) برداشت خاک های نباتی
4-2) احجام خاکبرداری و خاکریزی
منابع و مآخذپروژه راه سازی


دانلود پروژه راه سازی


پروژه در مورد راه سازی


پروژه درباره راه سازی


دانلود پروژه در مورد راه سازی


راه سازی


مقاله در مورد راه سازی


تحقیق در مورد راه سازی


دانلود پروژه


دانلود تحقیق


پروژه رشته عمران


رشته عمران


عمران


دانلود

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پروژه راهسازی در هشت دقیقه

از کانال 09123624457 انجام پروژه راه. 7:18. ... فیلم آموزش انجام پروژه راه سازی با نرم افزار Civil 3D از کانال نوآوران ...

امید بتون: پل سازی، راه سازی

این شرکت با هدف فعالیت در زمینه راه سازی، حفاری، شمع ریزی، پل سازی و سایر پروژه های عمرانی در تمام زمینه ها تأسیس گردیده و تاکنون علاوه بر مشارکت در پروژه های ملی، بیش از 10 پروژه مختلف بزرگ عمرانی را با موفقیت به اتمام ...

پروژه راه سازی - عمران 100

عمران 100 | انجام پروژه راه سازی شما به صورت کامل در کمترین زمان و مناسب ترین قیمت و با پشتیبانی 24 ساعته تا زمان تحویل پروژه به استادتان.

پروژه راه سازی - عمران 100

عمران 100 | انجام پروژه راه سازی شما به صورت کامل در کمترین زمان و مناسب ترین قیمت و با پشتیبانی 24 ساعته تا زمان تحویل پروژه به استادتان.

14 میلیارد تومان پروژه راه سازی در شرق استان سمنان افتتاح ...

عمیدی پروژه اصلاح روکش آسفالت محور شاهرود- طرود - معلمان به طول 11 کیلومتر را از پروژه های شاخص قابل افتتاح در حوزه راه سازی عنوان کرد و گفت: سه میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ...

14 میلیارد تومان پروژه راه سازی در شرق استان سمنان افتتاح ...

عمیدی پروژه اصلاح روکش آسفالت محور شاهرود- طرود - معلمان به طول 11 کیلومتر را از پروژه های شاخص قابل افتتاح در حوزه راه سازی عنوان کرد و گفت: سه میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ...

انجام پروژه راه سازی کامل به صورت دستی و کامپیوتری با ...

برای انجام پروژه راه سازی توسط تیم ما ، می بایست مراحل زیر طی شود.لازم به ذکر است که اگر سوالی در مورد پروژه راهسازی برایتان پیش آمد یا قبل از شروع ، نیاز به تماس با ما داشتید ، با خیال آسوده با ما تماس بگیرید.

افتتاح ۶ پروژه راه اصلی در خوزستان - ایسنا

26/08/2020 · معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان از افتتاح شش پروژه راه اصلی در خوزستان همزمان با هفته دولت خبر داد.

چطور تکنولوژی مناسب پیاده‌سازی یک پروژه را انتخاب کنیم ...

در ابتدای پیاده‌سازی هر پروژه ممکن است سوالات زیادی برای فردی که می‌خواهد عمل پیاده‌سازی را انجام دهد مطرح شود؛ یکی از سوالات مهم این است که پروژه با چه سخت‌افزار و تکنولوژی‌ای باید پیاده‌سازی شود.

آموزش پروژه محور AutoCAD Civil 3D - راه سازی - فرادرس

آموزش پروژه محور AutoCAD Civil 3D - راه سازی از صفر تا صد، به صورت گام به گام، به همراه آموزش کاربردی ابزارها با تدریس مهندس محمود شفیع پور بروجنی

پروژه راه سازی (۵۶۴۰) - پارسکدرز

پروژه راه سازی (۵۶۴۰) تا الان برای این درخواست 1 پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.

14 میلیارد تومان پروژه راه سازی در شرق استان سمنان افتتاح ...

عمیدی پروژه اصلاح روکش آسفالت محور شاهرود- طرود - معلمان به طول 11 کیلومتر را از پروژه های شاخص قابل افتتاح در حوزه راه سازی عنوان کرد و گفت: سه میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ...

انجام پروژه راه سازی کامل به صورت دستی و کامپیوتری با ...

برای انجام پروژه راه سازی توسط تیم ما ، می بایست مراحل زیر طی شود.لازم به ذکر است که اگر سوالی در مورد پروژه راهسازی برایتان پیش آمد یا قبل از شروع ، نیاز به تماس با ما داشتید ، با خیال آسوده با ما تماس بگیرید.

جدیدترین خبرهای «پروژه های راه» - خبربان

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ محمدعلی رستمیان مدیرعامل شرکت زمزم ایران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه در حال ساخت قوطی سازی زمزم کرمانشاه، گفت : این پروژه حدود ۱۴ تا ۱۵ سال پیش تصویب، اما از ...

پروژه های راه سازی - POGC

پروژه های راه سازی : این پروژه ها به منظور ایجاد ارتباط ایمن بین پالایشگاه ها و شهركهای مسكونی به شرح ذیل اجرا شده است : بزرگراه جم - سیراف :

آخرین اخبار «پروژه های راه سازی» - خبربان

جدیدترین‌های «پروژه راه سازی»: تولید گندله خام توسط گندله‌سازی گهرزمین در تیر ماه مدیرعامل گهرزمین گفت: طی ماه جاری با تامین ۱۰۰۰ تن کنسانتره از خطوط کنسانتره شرکت، گندله خام را تولید خواهیم کرد.

۱۴ میلیارد تومان پروژه راه‌سازی در شرق استان سمنان افتتاح ...

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح در حوزه راه و شهرسازی شرق استان گفت: ۱۳ پروژه راه و بازآفرینی شهری بااعتبار ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در این منطقه به بهره‌برداری می ...

فهرست پروژه های باز

پروژه تماما صورت گرفته و نتایج شبکه عصبی عالی هست فقط ی مشکل بسیار بزرگ داریم این پروژه با دوربین مخصوص پردازش تصویر Basler پیاده سازی شده و تصاویر باید...

۱۴ میلیارد تومان پروژه راه‌سازی در شرق استان سمنان افتتاح ...

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح در حوزه راه و شهرسازی شرق استان گفت: ۱۳ پروژه راه و بازآفرینی شهری بااعتبار ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در این منطقه به بهره‌برداری می ...

فهرست پروژه های باز

پروژه تماما صورت گرفته و نتایج شبکه عصبی عالی هست فقط ی مشکل بسیار بزرگ داریم این پروژه با دوربین مخصوص پردازش تصویر Basler پیاده سازی شده و تصاویر باید...

پروژه راه سازی – شرکت دانش بنیان پترو پالا توس

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8:00 الی 14:00. خانه. خانه 1; خانه 2; خانه 3; فروشگاه. طرح فروشگاه. عریض ...

پروژه آماده راه‌سازی توپوگرافی منطقه شاندیز مشهد

عنوان پروژه: پروژه آماده راهسازی توپوگرافی منطقه شاندیز مشهد شامل 30 صفحه فایل راهنما و محاسبات نرم افزار مورد استفاده: Civil 3D فرمت: dwg پس از خرید، بلافاصله فایلهای پروژه آماده راهسازی توپوگرافی منطقه شاندیز مشهد برای ...

انجام پروژه راهسازی در هشت دقیقه

از کانال 09123624457 انجام پروژه راه. 7:18. ... فیلم آموزش انجام پروژه راه سازی با نرم افزار Civil 3D از کانال نوآوران ...

انجام پروژه راه سازی کامل به صورت دستی و کامپیوتری با ...

برای انجام پروژه راه سازی توسط تیم ما ، می بایست مراحل زیر طی شود.لازم به ذکر است که اگر سوالی در مورد پروژه راهسازی برایتان پیش آمد یا قبل از شروع ، نیاز به تماس با ما داشتید ، با خیال آسوده با ما تماس بگیرید.

پروژه آماده راه‌سازی توپوگرافی منطقه شاندیز مشهد

عنوان پروژه: پروژه آماده راهسازی توپوگرافی منطقه شاندیز مشهد شامل 30 صفحه فایل راهنما و محاسبات نرم افزار مورد استفاده: Civil 3D فرمت: dwg پس از خرید، بلافاصله فایلهای پروژه آماده راهسازی توپوگرافی منطقه شاندیز مشهد برای ...

تحقیق آشنایی با برخی از آداب و رسوم کردهای ایران


شیپ فایل شهرستان های استان گلستان


طرح کسب و کار رستوران دستپیچ


تحقیق سیستم گرمایش کفی


دانلود مجموعه 8 قالب و تم پاورپوینت آماده برای رشته های اقتصاد و حسابداری


سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری hp designjet 500 800


طراحی فلش ديسك


نظریه هارولد اینیس و فردیناندتونیس


هوش مصنوعي و کاربرد آن در صنایع تولیدی


پاورپوینت تربیت نسل منتظر تا زندگی مهدوی